Przemiany społ. i gosp. - kliknij, aby przejść na forum
historycy.org > Historia Polski > POLSKA PIASTÓW > Przemiany społ. i gosp.
 1. Kiedy uformował się język polski? (3 odpowiedzi)
 2. Niemiecka kolonizacja w SÜDPOMMERELLEN (15 odpowiedzi)
 3. Polskie miasta w średniowieczu (27 odpowiedzi)
 4. Od Kiedy Polki Miały Prawo Do Dziedziczenia... (1 odpowiedzi)
 5. Polityka leśna/drzewna Kazimierza Wielkiego (5 odpowiedzi)
 6. Zakladanie miast na prawie niemieckim (16 odpowiedzi)
 7. Społeczeństwo XI-XIII W.: rycerstwo i duchowni (1 odpowiedzi)
 8. Średniowieczna roślinność na ziemiach piastowskich (34 odpowiedzi)
 9. Demografia Polski w pierwszej połowie XIII wieku (0 odpowiedzi)
 10. Status Kaliski: czy "vindyl" to kara pieniezna ? (2 odpowiedzi)
 11. Zanik pogaństwa w sredniowieczu (9 odpowiedzi)
 12. Z kim Polacy handlowali ? (10 odpowiedzi)
 13. Wola (19 odpowiedzi)
 14. Średnie Odległości Między Miastami (1 odpowiedzi)
 15. Kmiecie - sluzba wojskowa XIX-XV w. (4 odpowiedzi)
 16. Zaleznosc chłopów (5 odpowiedzi)
 17. Wyodrębnienie się stanów (36 odpowiedzi)
 18. Polowania Mysliwskie (0 odpowiedzi)
 19. Lokacje miast polskich (56 odpowiedzi)
 20. Obyczaje ? (30 odpowiedzi)
 21. Kara za zabójstwo szlachcica (20 odpowiedzi)
 22. Kroniki Jana Długosza Kazimierz Wielki (2 odpowiedzi)
 23. Sposoby miary w średniowieczu... (1 odpowiedzi)
 24. Polska szlachta w XIII w. (3 odpowiedzi)
 25. Organizacja Setno-dziesiętnicza (2 odpowiedzi)
 26. Prawo Magdeburskie (10 odpowiedzi)
 27. Czy Chłopi Mieszkali W Grodach? (6 odpowiedzi)
 28. Feudalizm (5 odpowiedzi)
 29. J.bardach (2 odpowiedzi)
 30. Liczba Mieszkańców Zespołów Miejskich Polski (0 odpowiedzi)
 31. Pokoje Boże W Polsce Wczesnośredniowiecnej (2 odpowiedzi)
 32. Krakowskie mury miejskie za Kazimierza Wielkiego (7 odpowiedzi)
 33. Własność prywatna w średniowieczu (3 odpowiedzi)
 34. Lokacja Bydgoszczy (5 odpowiedzi)
 35. Kraków Piastowski (7 odpowiedzi)
 36. Liczebność Niemców w Polsce Piastowskiej (4 odpowiedzi)
 37. Dom: warunki mieszkaniowe (7 odpowiedzi)
 38. Miasta prywatne a miasta królewskie: roznice (7 odpowiedzi)
 39. Głogów XII - XV w (1 odpowiedzi)
To jest wersja pozbawiona grafik. Jeżeli chcesz przejść do głównego forum kliknij tutaj.