Czasy przodków ogólnie - kliknij, aby przejść na forum
historycy.org > Historia Polski > CZASY PRZODKÓW > Czasy przodków ogólnie
Pages: 1, 2
 1. Badania aDNA w Europie i na świecie (2320 odpowiedzi)
 2. Allochtonizm vs autochtonizm (6271 odpowiedzi)
 3. Porównania genetyczne (129 odpowiedzi)
 4. R1a i R1b (863 odpowiedzi)
 5. Krak czy Krakus ? (62 odpowiedzi)
 6. Przyczyny Ekspansji Słowian (1 odpowiedzi)
 7. Bitwa nad Tollense (112 odpowiedzi)
 8. Zwierzęta dawnych Słowian (8 odpowiedzi)
 9. Polańscy najemnicy Sinozębego (73 odpowiedzi)
 10. Budynowie (15 odpowiedzi)
 11. Słowiańszczyzna: tu geny nie korelują z geografią (8 odpowiedzi)
 12. Osadnictwo w okresie ok. 450-650 N.E. (24 odpowiedzi)
 13. Antropologia Fizyczna (19 odpowiedzi)
 14. Biskupin (50 odpowiedzi)
 15. Wnioski Z Badań Y-dna Rurykowiczów (18 odpowiedzi)
 16. Rodowod slowa "cyce" (14 odpowiedzi)
 17. Awarzy, Chazarzy, Madziarzy (51 odpowiedzi)
 18. Bornholm - Slowianie i Burgundowie (83 odpowiedzi)
 19. Obszar Polski a Imperium Rzymskie (57 odpowiedzi)
 20. Imperium Lechitow, Wandalowie, itd.. (73 odpowiedzi)
 21. Jak Słowianie kisili ogórka i inne warzywa (93 odpowiedzi)
 22. Korelacja genów z geografią i językiem (89 odpowiedzi)
 23. Głoski ö, ü (7 odpowiedzi)
 24. Wiosna वसन्त Vasanta - Wioska व&# (12 odpowiedzi)
 25. Siewierz i Siewierzanie (40 odpowiedzi)
 26. Ekspansja Indoeuropejska A Konflikt Serologiczny (11 odpowiedzi)
 27. Karpackie Mykeny (30 odpowiedzi)
 28. Klasyczne imiona słowiańskie (134 odpowiedzi)
 29. Polska Indoeuropejska (8 odpowiedzi)
 30. Pochodzenie rodu Rytel (58 odpowiedzi)
 31. K. Trypolska A Baskowie I K. Pucharów Dzwonowatych (3 odpowiedzi)
 32. Wenedowie -> Lędzianie (87 odpowiedzi)
 33. Słowiańska osada odkryta w... Marokku (10 odpowiedzi)
 34. Filistyńska inskrypcja w.... protosłowiańskim (?) (23 odpowiedzi)
 35. Arabowie o Slowianach (5 odpowiedzi)
 36. Oetzi (20 odpowiedzi)
 37. Woda/ogień/dym/mięso starsze niż wasser/feuer ... (291 odpowiedzi)
 38. Pochodzenie Duninów i Skarbków w świetle genetyki (20 odpowiedzi)
 39. Słowianie byli pierwsi na Islandii (55 odpowiedzi)
 40. Abu Ali Ahmed Ben Omar Ibn Dust O Slowianach (2 odpowiedzi)
 41. Sarmaci (28 odpowiedzi)
 42. Rozwój języków słowiańskich (17 odpowiedzi)
 43. "Żmijowe Wały" na Ukrainie (111 odpowiedzi)
 44. Najstarsza bajka przodków Polaków (21 odpowiedzi)
 45. Slawenlüge oraz Urgermanentheorie (12 odpowiedzi)
 46. Ekspansja Rodu R1a M198 / M417 W świetle Adna (1 odpowiedzi)
 47. Słowianie i Bałtowie: rozmiary opanowanych terenow (10 odpowiedzi)
 48. Błędne koncepcje na temat genetyki (27 odpowiedzi)
 49. Lech i Czech (67 odpowiedzi)
 50. Geografia/kosmografia (ptolemeusz) (15 odpowiedzi)
 51. Ile czasu trwa proces wymiany języka ? (5 odpowiedzi)
 52. Czy Kalisia (Calisia) to Kalisz? (43 odpowiedzi)
 53. Czy Niklot był Polakiem ? (53 odpowiedzi)
 54. Jaćwingowie (46 odpowiedzi)
 55. Plemiona lechickie a Frankowie (5 odpowiedzi)
 56. Mazur / Mazurzy (24 odpowiedzi)
 57. Ekspansja wołoska a plemiona lechickie (12 odpowiedzi)
 58. Krak (74 odpowiedzi)
 59. Kwas chlebowy (9 odpowiedzi)
 60. Rozmowa Słowianina z Bałtem (60 odpowiedzi)
 61. Imię Jana (2 odpowiedzi)
 62. Pożyczki w językach słowiańskich (17 odpowiedzi)
 63. Słowianie (44 odpowiedzi)
 64. Powstanie Polski AD 550 (56 odpowiedzi)
 65. Wiedza Piastów (1 odpowiedzi)
 66. Tacyt Germanika (6 odpowiedzi)
 67. Czy książe Krak walczył w Ratyzbonie ? (11 odpowiedzi)
 68. Wodzowie i grody Prusów - nazwy (7 odpowiedzi)
 69. Warsz Z Michowa, Ród Rawiczów (1 odpowiedzi)
 70. Klimat W Holocenie (4 odpowiedzi)
 71. Grupa krwi "B" - koczownicy (31 odpowiedzi)
 72. Kniaź czy książę ? (27 odpowiedzi)
 73. Powiazania Ze Skandynawia. (19 odpowiedzi)
 74. Urzędnicy Piastów. (0 odpowiedzi)
 75. Pradziejowe domy na palach w Polsce (5 odpowiedzi)
 76. Ligowie. (29 odpowiedzi)
 77. Legenda o powstrzymaniu Rzymian przez Polaków (60 odpowiedzi)
 78. Teoria Integralna (1 odpowiedzi)
 79. Kopce Małopolskie (26 odpowiedzi)
 80. Poznan (2 odpowiedzi)
 81. Toponimy Połabskie (1 odpowiedzi)
 82. Chełmno, Świecie (50 odpowiedzi)
 83. Herby słowiańskie (13 odpowiedzi)
 84. Plemiona polskie - mapa (22 odpowiedzi)
 85. Wikingowie i ich działalność na ziemiach polskich (34 odpowiedzi)
 86. Lędzianie Lachowie Licicaviki (153 odpowiedzi)
 87. Alfabet słowiański (116 odpowiedzi)
 88. Mazurzy Tarnopolscy (4 odpowiedzi)
 89. Odkrycia archeologiczne wzdłuż gazociągu Jamał (1 odpowiedzi)
 90. Poczatki Slowian (37 odpowiedzi)
 91. Wojna spowita mrokiem średniowiecza ... (89 odpowiedzi)
 92. Wątki związane z Wandą i Krakowem (16 odpowiedzi)
 93. Najstarsza wieś w Polsce (19 odpowiedzi)
 94. Podejście Interdyscyplinarne I P. Urbańczyk (10 odpowiedzi)
 95. Zawojowanie Ziemii Polskiej Przez Obodrzyców (3 odpowiedzi)
 96. System Polityczny Wikingów (2 odpowiedzi)
 97. Enkolpion (2 odpowiedzi)
 98. Inne ludy ? (285 odpowiedzi)
 99. Organizacje (5 odpowiedzi)
 100. Fryzury u Słowian (11 odpowiedzi)
 101. Chrobacja - starożytna kraina słowiańska (36 odpowiedzi)
 102. Słowiańscy Berserkerzy (29 odpowiedzi)
 103. Badania archeologiczne Nazistów ... (9 odpowiedzi)
 104. Zarzuty względem rzetelności polskich badań (17 odpowiedzi)
 105. Taniec (11 odpowiedzi)
 106. Slowianskie Kobiety Czy Baltycki Bursztyn? (9 odpowiedzi)
 107. Sarmaci i Scytowie (25 odpowiedzi)
 108. Wars i Sawa (14 odpowiedzi)
 109. Genetyczna mapa Europy (49 odpowiedzi)
 110. Mazowieckie Amazonki (5 odpowiedzi)
 111. Ekspansja Slowian (9 odpowiedzi)
 112. Dwie teorie: geneza powstania państwa polskiego (32 odpowiedzi)
 113. Ziemie Polskie Od Vi Do Ix W (1 odpowiedzi)
 114. Polacy, Czyli... (29 odpowiedzi)
 115. Kałdus - Rewolucja Czy Potwierdzenie? (6 odpowiedzi)
 116. Polska: budownictwo wczesnych Slowian (7 odpowiedzi)
 117. Wikingowie w Polsce w VII-XIII w. (61 odpowiedzi)
 118. Drogi/trakty na terenach polskich (4 odpowiedzi)
 119. Święty Wojciech - Męczennik (7 odpowiedzi)
 120. Uzbrojenie Wojowników Przeworskich, Jastorfskich.. (7 odpowiedzi)
 121. Kultura Kurhanów Zachodniobałtyjskich (3 odpowiedzi)
 122. Truso (4 odpowiedzi)
 123. Słowianie Wschodni (0 odpowiedzi)
 124. Popielidzi. (16 odpowiedzi)
 125. Problematyka datowania w polskiej archeologii (3 odpowiedzi)
 126. Piast i Czcibor (2 odpowiedzi)
 127. Germańskie początki Polski (145 odpowiedzi)
 128. Kto? (17 odpowiedzi)
 129. Lestek, Siemomysł, Ziemowit: czy istnieli ? (52 odpowiedzi)
 130. Polska prehistoria (17 odpowiedzi)
 131. Kroczyce/dzibice (1 odpowiedzi)
 132. Stopnie dziesiętnika i setnika u Słowian (1 odpowiedzi)
 133. Fryzury Słowian Zachodnich X/XI w. (0 odpowiedzi)
 134. Słowianie Połabscy (28 odpowiedzi)
 135. Początki państwa polskiego (1031 odpowiedzi)
 136. Miecz u Słowian (26 odpowiedzi)
 137. Sytuacja słowiańskich kobiet (1 odpowiedzi)
 138. Czy ktoś wie coś na temat Naha(na)rwalów ? (50 odpowiedzi)
 139. Rekonstrukcje antropologiczne ... (3 odpowiedzi)
 140. Najstarsi Słowianie ! (11 odpowiedzi)
 141. Rasa Słowian (7 odpowiedzi)
 142. Wspólnota bałto-słowiańska (169 odpowiedzi)
 143. Górka Klasztorna (4 odpowiedzi)
 144. Z Polski do Macedonii ? (18 odpowiedzi)
 145. Czy Wrocław Założył Syn Borzywoja? (0 odpowiedzi)
 146. Siuda Baba (4 odpowiedzi)
 147. Rusowie (50 odpowiedzi)
 148. Runy W Polskiej Heraldyce (13 odpowiedzi)
 149. Wały Śląskie - Nowe Odkrycie (4 odpowiedzi)
 150. Slowianskie zdobycze w eks-prowincjach rzymskich (112 odpowiedzi)
To jest wersja pozbawiona grafik. Jeżeli chcesz przejść do głównego forum kliknij tutaj.