Organizacja Narodów Zjednoczonych - kliknij, aby przejść na forum
historycy.org > Historia powszechna > ŚWIAT PO ZIMNEJ WOJNIE; XXI WIEK > Organizacja Narodów Zjednoczonych
  1. ONZ - sens istnienia (38 odpowiedzi)
  2. Pakt Migracyjny ONZ (9 odpowiedzi)
  3. Watykan jako członek ONZ (65 odpowiedzi)
  4. 15 nowych państw w Radzie Bezp. ONZ (36 odpowiedzi)
  5. Kryzys ONZ (70 odpowiedzi)
  6. Kosmici (25 odpowiedzi)
  7. Finansowanie ONZ (6 odpowiedzi)
  8. Realia ONZ (7 odpowiedzi)
To jest wersja pozbawiona grafik. Jeżeli chcesz przejść do głównego forum kliknij tutaj.