Reformacja i kontrreformacja - kliknij, aby przejść na forum
historycy.org > Historia powszechna > NOWOŻYTNOŚĆ > Reformacja i kontrreformacja
 1. Przyklejony: Jan Kalwin (61 odpowiedzi)
 2. Przyklejony: Marcin Luter (209 odpowiedzi)
 3. Przyklejony: Jan Kalwin i predestynacja (13 odpowiedzi)
 4. Przyklejony: Czy Marcin Luter popełnił samobójstwo (12 odpowiedzi)
 5. Przyklejony: Hieronim Savonarola (34 odpowiedzi)
 6. Przyklejony: Kalwin I Luter (7 odpowiedzi)
 7. Przyklejony: Luter Kontra Zwingli (2 odpowiedzi)
 8. Przyklejony: Luter i antyjudaizm (13 odpowiedzi)
 9. Przyklejony: Luter I Kalwin Jako Banici (2 odpowiedzi)
 10. Husytyzm (38 odpowiedzi)
 11. Anna Magareya Von Haubitz (3 odpowiedzi)
 12. Krytyczna analiza historii protestantyzmu (13 odpowiedzi)
 13. Indeks Ksiag Zakazanych (4 odpowiedzi)
 14. Czy Kościół zakazywał czytania Biblii ? (2 odpowiedzi)
 15. John Wycliff - początek Reformacji ? (24 odpowiedzi)
 16. Noc sw. Bartłomieja (22 odpowiedzi)
 17. Innocenzo Ciocchi Del Monte (3 odpowiedzi)
 18. Nastroje antyklerykalne, antypapieskie w Niemczech (0 odpowiedzi)
 19. Jan Hus - heretyk czy reformator (17 odpowiedzi)
 20. Co Żydzi zrobili w Rzymie ? (24 odpowiedzi)
 21. Hierarchia kościoła w czasach nowożytnych. (23 odpowiedzi)
 22. Dlaczego doszło do spalenia Husa ? (37 odpowiedzi)
 23. Reformacja w Skandynawii (17 odpowiedzi)
 24. Karol V a sobór trydencki (5 odpowiedzi)
 25. Husyci a Bracia Czescy (14 odpowiedzi)
 26. Wolność kultu poza Paryżem ? (2 odpowiedzi)
 27. Metodyzm (1 odpowiedzi)
 28. Rzeczpospolita Obojga Narodów-panstwo Tolerancyjne (6 odpowiedzi)
 29. Kontrreformacja- Jezuici (20 odpowiedzi)
 30. Czy Biała Góra położyła kres czeskości ? (15 odpowiedzi)
 31. Benedetto Odescalchi - Innocenty Xi (2 odpowiedzi)
 32. Antytrynitaryzm - trynitaryzm (7 odpowiedzi)
 33. Reformacja a niemieckie rody panujące po 1648 (3 odpowiedzi)
 34. Decyzja Henryka IV: czy wlasciwa ? (15 odpowiedzi)
 35. Reformacja (40 odpowiedzi)
 36. Edykt Restytucyjny 06.03.1629 (1 odpowiedzi)
 37. Stosy W Polsce (3 odpowiedzi)
 38. Noc sw. Bartłomieja: pogrom hugenotów (16 odpowiedzi)
 39. Masoneria a Rzym: papieze vs wolnomularze (6 odpowiedzi)
 40. Anglikanie i katolicy (7 odpowiedzi)
 41. Czy husyci sami siebie zniszczyli (21 odpowiedzi)
 42. Rola Koscioła (12 odpowiedzi)
 43. Krucjaty przeciwko Husytom (35 odpowiedzi)
 44. Paryż wart jest mszy (12 odpowiedzi)
 45. Tolerancja Religijna (2 odpowiedzi)
 46. Prześladowania katolików przez protestantów (17 odpowiedzi)
 47. Kalwinizm: pytanie co do ikonoklazmu (3 odpowiedzi)
 48. Kalwinizm a luteranizm (6 odpowiedzi)
 49. Porównanie Zasad Wyznań Protestanckich I Katolicyz (1 odpowiedzi)
 50. Cezar Borgia (104 odpowiedzi)
 51. Nierządnica Babilońska? (82 odpowiedzi)
 52. Raffaele Riario (2 odpowiedzi)
 53. Spisek kardynalski w 1517 r. (0 odpowiedzi)
 54. Sztuka baroku jako bron Kontrreformacji (21 odpowiedzi)
 55. Rodzina Borgia: Rodrigo, Cesare i Lucrecia (17 odpowiedzi)
 56. Relacje Pomiędzy Przywódcami Reformacji A Władzą. (1 odpowiedzi)
 57. Reformacja- źródła (5 odpowiedzi)
 58. Nowe Wyznania A Zyski? (10 odpowiedzi)
 59. Reformacja W Danii I Szwecji (5 odpowiedzi)
To jest wersja pozbawiona grafik. Jeżeli chcesz przejść do głównego forum kliknij tutaj.