Wojska Lądowe (w tym wojska ZSRR) - kliknij, aby przejść na forum
historycy.org > Historia powszechna > II WOJNA ŚWIATOWA > ZSRR i alianci wschodni > Wojska Lądowe (w tym wojska ZSRR)
 1. Koreańska Armia Ochotnicza (51 odpowiedzi)
 2. Żołnierze i oficerowie Armii Czerwonej (63 odpowiedzi)
 3. Armia rumuńska 1944-45 (15 odpowiedzi)
 4. Agresja ZSRR na Polskę w 1939 roku (9 odpowiedzi)
 5. Armia Czerwona: taktyka walki, straty (109 odpowiedzi)
 6. Obrona Kijowa 1941 (9 odpowiedzi)
 7. Uzbrojenie rosyjskich jednostek 43-44r (5 odpowiedzi)
 8. Armia Czerwona: stan na 22.06.1941 (31 odpowiedzi)
 9. Wojska NKWD (33 odpowiedzi)
 10. Nominacje generalskie w ZSRR (2 odpowiedzi)
 11. Marszalek Żukow (395 odpowiedzi)
 12. Liczebność sił zbrojnych ZSRR 1941-1945 (12 odpowiedzi)
 13. NKWD a NKGB (5 odpowiedzi)
 14. NKWD (26 odpowiedzi)
 15. Straty sił zbrojnych ZSRR 1941-1942 (12 odpowiedzi)
 16. Generałowie Armii Czerwonej (10 odpowiedzi)
 17. Wysokie straty ZSRR (402 odpowiedzi)
 18. Jednostki gwardyjskie Armii Czerwonej (8 odpowiedzi)
 19. Dywizje milicji w 1941 (5 odpowiedzi)
 20. Dywizje Syberyjskie (26 odpowiedzi)
 21. Propaganda radziecka (34 odpowiedzi)
 22. Oznaczenia Plutonów W Armii Czerwonej (0 odpowiedzi)
 23. Mundury Sowietów (1 odpowiedzi)
 24. Armia czechosłowacka w ZSRR (5 odpowiedzi)
 25. Radzieccy komandosi (20 odpowiedzi)
 26. Wojska pancerne w Operacji Kwantuńskiej. (8 odpowiedzi)
 27. Najważniejszy dowódca radziecki (58 odpowiedzi)
 28. Radzieccy dowódcy (73 odpowiedzi)
 29. Liczebność i organizacja RKKK w latach 1939-1941 (19 odpowiedzi)
 30. Przykłady męstwa żołnierzy AC (92 odpowiedzi)
 31. Przeciwpancerne... myszy? (4 odpowiedzi)
 32. Radzieckie znaki dywizyjne... (6 odpowiedzi)
 33. Generał Bołdin i jego GKZ w czerwcu 1941 (3 odpowiedzi)
 34. Radzieckie odznaczenia bojowe (12 odpowiedzi)
 35. Mongolia (3 odpowiedzi)
 36. Wojsko Ochrony Pogranicza Nkwd (1 odpowiedzi)
 37. Rosyjskie jednostki powietrzno-desantowe (53 odpowiedzi)
 38. Wyposazenie Armii Czerwonej we wrzesniu 1939 (23 odpowiedzi)
 39. Radiostacia czy karabin? (6 odpowiedzi)
 40. Front Północno Zachodni (2 odpowiedzi)
 41. NKWD - "bataliony kulturalne" (2 odpowiedzi)
 42. Porażka Francji i straty ZSRR (62 odpowiedzi)
 43. Front Ukraiński 1939 (3 odpowiedzi)
 44. Miny Zdalnie Sterowane (1 odpowiedzi)
 45. Radzieckie wojska zmechanizowane (52 odpowiedzi)
 46. Czystki w Armii Czerwonej (169 odpowiedzi)
 47. 3 Korpus Pancerny (3 odpowiedzi)
 48. Organizacja rosyjskiej służby sanitarnej (3 odpowiedzi)
 49. Członek Rady Frontu, Rady Armii, Dywizji (3 odpowiedzi)
 50. Radiostacja RAT ? (0 odpowiedzi)
 51. WDW (ВДВ) (2 odpowiedzi)
 52. Kiedy sformowano 284 Dywizje Piechoty? (5 odpowiedzi)
 53. Bitwa pod Smoleńskiem 1943 r. (1 odpowiedzi)
 54. Armia Mongolska (8 odpowiedzi)
 55. Jednostki A.Cz. stojące naprzeciw ... (1 odpowiedzi)
 56. Pospolite ruszenie na terenach ZSRR (11 odpowiedzi)
 57. Oznaczenia pulkow artylerii RKKA w j. rosyjskim (5 odpowiedzi)
 58. 26 Armia - personalia (1 odpowiedzi)
 59. 5 Armia Gwardii (0 odpowiedzi)
To jest wersja pozbawiona grafik. Jeżeli chcesz przejść do głównego forum kliknij tutaj.