Historia Polski - alternatywna - kliknij, aby przejść na forum
historycy.org > Historia Polski > Historia Polski ogólnie > Historia Polski - alternatywna
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 1. Przyklejony: Regulamin działu Historia Alternatywna (0 odpowiedzi)
 2. Przywilej koszycki (17 odpowiedzi)
 3. Tomasz Lis prezydentem (11 odpowiedzi)
 4. Prawicowa koalicja w 1993 r. (5 odpowiedzi)
 5. Optymalne granice Polski po DWS (724 odpowiedzi)
 6. 1666: królewska victoria pod Mątwami (13517 odpowiedzi)
 7. Krzyżacy zamiast w Prusach - w Siedmiogrodzie (177 odpowiedzi)
 8. Koalicja Aws/uw nie rozpada się (9 odpowiedzi)
 9. 1956 - gorzej czyli Chruszczow jest bardzo zly (43 odpowiedzi)
 10. Rywin nie przychodzi do Michnika (1 odpowiedzi)
 11. SLD wygrywa wybory w 1997 r. (24 odpowiedzi)
 12. Stalin polonofil (13 odpowiedzi)
 13. Wojna 13-letnia - Litwa u boku Korony (14 odpowiedzi)
 14. Jednomandatowe okręgi wyborcze w II RP (0 odpowiedzi)
 15. Stanisław August umiera w 1793 r. (40 odpowiedzi)
 16. Zygmunt Iv Piast (9 odpowiedzi)
 17. Nie ma progu wyborczego (14 odpowiedzi)
 18. Najgorsze granice zaborów (27 odpowiedzi)
 19. Rok 1382 nieco inaczej... (165 odpowiedzi)
 20. Polska nie wchodzi do UE w 2004 R. (68 odpowiedzi)
 21. Najlepsze granice zaborów (288 odpowiedzi)
 22. Syn Ryksy Elżbiety (17 odpowiedzi)
 23. Zygmunt Luksemburczyk ginie pod Nikopolis (38 odpowiedzi)
 24. Przymierze Kaniowskie Sapa i Katarzyny Ii (15 odpowiedzi)
 25. Solidarność Uprzedza Jaruzelskiego (2 odpowiedzi)
 26. Bardziej udane plebiscyty (3 odpowiedzi)
 27. Zwycięstwo Konfederatów Tarnogrodzkich (9 odpowiedzi)
 28. Siły Zbrojne Prl inaczej 1945-1989 (0 odpowiedzi)
 29. Kampania wrześniowa pod wodzą Piłsudskiego (50 odpowiedzi)
 30. Konstanty schwytany w Belwederze (2 odpowiedzi)
 31. Klęska Polaków pod Beresteczkiem (39 odpowiedzi)
 32. Grunwald inaczej: wielki mistrz w niewoli (42 odpowiedzi)
 33. Kampania roku 1832 (195 odpowiedzi)
 34. Gdyby efekty rozbiorow potrwały 100 lat dłużej (20 odpowiedzi)
 35. Inny Pokój Wrocławski 1742 (2 odpowiedzi)
 36. Kresy Wschodnie nadal w Polsce + ziemie odzyskane (118 odpowiedzi)
 37. Polscy Hohenzollernowie (291 odpowiedzi)
 38. Kazimierz Wielki - dziedziczenie inaczej (538 odpowiedzi)
 39. Zygmunt August jedynym legalnym dzieckiem (13 odpowiedzi)
 40. Zygmunt Waza nie zostaje Zygmuntem III (28 odpowiedzi)
 41. Zygmunt Trzeci nie ma dzieci (44 odpowiedzi)
 42. Władysław IV i Maria Eleonora (5 odpowiedzi)
 43. Drugie Konklawe A.d. 1978 (10 odpowiedzi)
 44. 1990: Stan Tymiński prezydentem RP (10 odpowiedzi)
 45. Gdyby jednak Jagiełło zdobył Malbork? (517 odpowiedzi)
 46. 1438: śmierć Albrechta Ii (3 odpowiedzi)
 47. Grotniki zwycięskie dla Spytka (35 odpowiedzi)
 48. Barbara Zapolya rodzi Zygmuntowi syna (89 odpowiedzi)
 49. Nie ma "Potopu" - aspekt demograficzny (46 odpowiedzi)
 50. Kazimierz Wielki płata Ludwikowi " psikusa" (53 odpowiedzi)
 51. Alternatywne mapy (22 odpowiedzi)
 52. Idealny Traktat Wersalski (240 odpowiedzi)
 53. Polska nie dostaje zagłębia przemysłowego (22 odpowiedzi)
 54. Woj. Północnomałopolskie/staropolskie (2 odpowiedzi)
 55. Wileńszczyzna polskim Naddniestrzem (44 odpowiedzi)
 56. Zygmunt August umiera w 1562 (1 odpowiedzi)
 57. Traktat Wersalski (13 odpowiedzi)
 58. Jeremi I Wiśniowiecki (140 odpowiedzi)
 59. Książę Zbigniew I (1 odpowiedzi)
 60. Autonomia dla mniejszości narodowych w II RP (15 odpowiedzi)
 61. Kozacy na Tobago (520 odpowiedzi)
 62. Jan Luksemburski (25 odpowiedzi)
 63. Władysław Pogrobowiec żyje dłużej (15 odpowiedzi)
 64. Narodowo - Socjalistyczna Prl (53 odpowiedzi)
 65. Litewska wojna domowa (0 odpowiedzi)
 66. Władysław IV Gospodarny (132 odpowiedzi)
 67. Kazimierz Sprawiedliwy jedynym synem .. (7 odpowiedzi)
 68. Dalsze plany wymiany granic Polska-ZSRR (2 odpowiedzi)
 69. Zmiana stolicy Polski po II wojnie światowej (21 odpowiedzi)
 70. Kazimierz Odnowiciel Ginie W 1041 Roku (1 odpowiedzi)
 71. Czy Karol Gustaw utrzymalby Polske atakujac Rosje? (3 odpowiedzi)
 72. Kazimierz Wielki Ma Braci... (8 odpowiedzi)
 73. 1002: Merseburg/Henryk II ginie (254 odpowiedzi)
 74. Unia polsko-saska w XIX wieku (34 odpowiedzi)
 75. Neuburski syn Wazówny (27 odpowiedzi)
 76. Inne Decyzje Sasa (7 odpowiedzi)
 77. Polska Nie Wspiera Związku Pruskiego (1 odpowiedzi)
 78. Aleksander Karol Waza zamiast Jana Kazimierza (13 odpowiedzi)
 79. 1526: Albrecht Hohenzollern ginie (19 odpowiedzi)
 80. Panowie Bracia, geologia! (43 odpowiedzi)
 81. Ernest Habsburg królem Polski (459 odpowiedzi)
 82. Jadwiga rodzi bez poblemów zdrowe dzieci (4705 odpowiedzi)
 83. Polska otrzymuje tylko część Ziem Odzyskanych (24 odpowiedzi)
 84. II RP wojuje z ZSRR w okresie 1920-30 r. (9 odpowiedzi)
 85. Powstanie Warszawskie Jeszcze Tragiczniejsze (5 odpowiedzi)
 86. Wcześniejsza śmierć Kiejstuta (6 odpowiedzi)
 87. Likwidacja Kościoła Unickiego W Xviii Wieku (14 odpowiedzi)
 88. Unia polsko-saksońska nie zaistniala (52 odpowiedzi)
 89. Polska nie odzyskuje Podola i Prawobrzeża (3 odpowiedzi)
 90. Granica na Nysie ... Kłodzkiej (1945) (22 odpowiedzi)
 91. 1795-1918: granice zaborów nie zmieniają się (85 odpowiedzi)
 92. Austria bierze udział w II rozbiorze (24 odpowiedzi)
 93. Bolesław Szczodry (699 odpowiedzi)
 94. Większa Kongresówka (192 odpowiedzi)
 95. Umiłowany Henri De Valois (22 odpowiedzi)
 96. Beresteczko jednak przegrane przez armię koronną (3 odpowiedzi)
 97. Katarzyna Wielka umiera w 1791 ... (30 odpowiedzi)
 98. Synowie Kazimierza Sprawiedliwego umierają w dziec (0 odpowiedzi)
 99. 22 Maja 1944... (1 odpowiedzi)
 100. Józef I Poniatowski (54 odpowiedzi)
 101. Polonizacja Kresów? (282 odpowiedzi)
 102. 1655: nie ma "potopu" (70 odpowiedzi)
 103. 1648: Mikołaj Potocki nie popełnia błędu ... (105 odpowiedzi)
 104. 1646: rokosz. Plany Władysława IV odkryte (288 odpowiedzi)
 105. Rakuszanka ustępuje Jadwiga na Węgrzech (0 odpowiedzi)
 106. 1645: atak Turcji na RON (23 odpowiedzi)
 107. Wazowie kończą się na Władysławie Iv (6 odpowiedzi)
 108. Rzeczpospolita Mórz Południowych (196 odpowiedzi)
 109. 1370: styczen - Ludwik Węgierski umiera (115 odpowiedzi)
 110. Dualistyczne państwo polsko – pruskie (792 odpowiedzi)
 111. Brak germanizacji w królestwie Prus (18 odpowiedzi)
 112. 1300: unia polsko-czeska na zawsze (48 odpowiedzi)
 113. Inny model społeczno-cywilizacyjny I RP (97 odpowiedzi)
 114. Rozwój społeczny RON bez rozbiorów (875 odpowiedzi)
 115. Kongresówka w granicach z 1794 r. (7 odpowiedzi)
 116. 1733: inny wynik elekcji (6 odpowiedzi)
 117. Bolesław Chrobry bezplodny (9 odpowiedzi)
 118. Mein Freund Mieszko Ii (5 odpowiedzi)
 119. Inna polityka Ron w okresie Wielkiej Smuty (8 odpowiedzi)
 120. Jan Fryderyk finalizuje umowę z Jagiellonami (13 odpowiedzi)
 121. Karol Sudermański ginie w dzieciństwie (30 odpowiedzi)
 122. 1918: Wettynowie na tronie polskim (23 odpowiedzi)
 123. August II Mocny - król zwycięzca (163 odpowiedzi)
 124. Alternatywna historia telewizji (19 odpowiedzi)
 125. Michaił I Romanow ginie na wieść o osaczeniu ... (47 odpowiedzi)
 126. 1261: Łokietek umiera bezpotomnie. (12 odpowiedzi)
 127. Nie ma wymiany granic z 15.01.1951 (6 odpowiedzi)
 128. Sikorski nie ginie w 1943 roku (38 odpowiedzi)
 129. Linia Sikorskiego (332 odpowiedzi)
 130. Nowa Marchia (51 odpowiedzi)
 131. Joachim II zamiast Zygmunta Augusta (19 odpowiedzi)
 132. Jakub Sobieski, książe opolsko-raciborski (39 odpowiedzi)
 133. Mieszko I przyjmuje chrzest z Bizancjum (18 odpowiedzi)
 134. Polska Noc Długich Nocy (9 odpowiedzi)
 135. 1408: Jagiełło ma syna z Anną Cylejską (157 odpowiedzi)
 136. Katastrofa Połocka (16 odpowiedzi)
 137. 1649: pacyfikacja powstania Chmielnickiego (970 odpowiedzi)
 138. Naród kaszubski (75 odpowiedzi)
 139. 1555 r.: powstaje Polski Kościół Narodowy (84 odpowiedzi)
 140. Bezpłodna Sonka (68 odpowiedzi)
 141. Jan Olbracht królem Węgier (49 odpowiedzi)
 142. Królewski jedynak (27 odpowiedzi)
 143. 1454:Kazimierz Jagiellończyk umiera podczas wesela (13 odpowiedzi)
 144. Władysław IV carem rosyjskim (193 odpowiedzi)
 145. Karol I Stefan Habsburg (200 odpowiedzi)
 146. Litwa częścią PRLu (13 odpowiedzi)
 147. Unia polsko-litewsko-czesko-węgierska (229 odpowiedzi)
 148. Władysław Jagiełło bezpłodny (162 odpowiedzi)
 149. Granica Po Odrze I Nysie (2 odpowiedzi)
 150. Jan Ii Waza (6 odpowiedzi)
To jest wersja pozbawiona grafik. Jeżeli chcesz przejść do głównego forum kliknij tutaj.