Przez lata utrwalił się wizerunek marszałka, jako narodowego bohatera czy wielkiego patrioty nade wszystko kochającego swą ojczyznę. Czy jednak nie jest to mit utrwalony przez sanację, do dziś odbierany w sposób tak niebywale jednostronny?