Pomoc - Szukaj - Lista Użytkowników - Kalendarz
Pełna wersja: Traktat Wersalski
historycy.org > Historia powszechna > I WOJNA SWIATOWA I OKRES MIĘDZYWOJENNY > Liga Narodów i ład powojenny
Jarpen Zigrin
Mam do was prośbe a właściwie mój kolega Kiszo a więc:

"traktat wersalski - postanowienia, jego wpływ na dalszą sytuację międzynarodową w Europie 1918-1919"

takie ma zadanie domowe na wtorek lub środe i nie może sobie poradzić i ja mu też nie potrafie nie mój okres wink.gif może macie jakieś linki do tego typu stronki albo gotowca jakiegoś polne !!! z góry dzięki smile.gif
Starzec z Gór
Traktat wersalski postanowienia :
-Niemcy zrezygnuja z wszystkich posiadłości kolonialnych
-ograniczą (Niemcy) armie do 100 tys. ludzi i nie posiadają broni cieżkiej
-Zgodza sie na 15-letnią francuska okupacje Nadrennii i utworzenie tam strefy zdemilitaryzowanej
-oddadza Lotaryngie i wschodnie tereny dawnej Polski - Polsce
Na mocy tego traktatu postało także bardzo dużo państw w Europie.
Ciubus
A co do tego - omijano go wszelkimi sposobami , np. przemycano plany czołgów pod przykrywką nowego ciągnika wink.gif
chrobry
QUOTE
-oddadza lotaryngie i wschodnie tereny dawnej Polski - Polsce


Alzację też ...
Należy dodać, że Niemcy miały oddać Polsce jedynie część dawnego zaboru pruskiego. O oddaniu drugiej części zaboru p. miał zadecydować plebiscyt.
Ludność miała wybrać, czy chce należeć do Polski, czy do Niemiec.
Gasio
QUOTE(chrobry @ Jun 17 2004, 08:29 AM)
Ludność miała wybrać, czy chce należeć do Polski, czy do Niemiec.

Co do plebiscytów Niemiecko-Polskich to Panowie zdajecie sobie sprawe jak one wyglądały - nie dokońca były fair, gdyż Niemcy "na siłe" usiłowali zatrzymać tereny przy sobie. Oczywiście nie twierdze, że wszystkie takie były. Mam na myśli wszystkie te, które tyczyły się bezposrednio spraw Polski. dry.gif
krzystofer
W dniu plebiscytu Niemcy przywieźli specjalnie na jeden dzień 250 tys. Niemców urodzonych na Śląsku, by Ci oddali głos na Niemcy. Szkopy tak kombinowały, żeby tylko bogaty Śląsk został przy Rzeszy. A traktat wersalski w jakimś sensie ustabilizował Europę, która po cierpieniach I Wojny Światowej i epidemii grypy hiszpanki była zmęczona i chciała pokoju za wszelką cenę. Jedynie Niemców nie potraktowano fair. Przeciez w chwili zakończenia wojny na terytorium Niemiec nie było ani jednego żołnierza niemieckiego, a tak te silną armię rozwiązano. I to właśnie z takich ludzi, którzy zauważyli ten paradoks sytuacyjny powstały ruchy faszystowskie, które pragnęły zmiany postanowień. Gdyby nie systemy totalitarne, które powstały w tym okresie, nie byłoby II wojny światowej i nie byłoby takiej krytyki ładu powojennego.
Sokal
Istotną sprawą było postanowienie o "samostanowieniu narodów", czyli: jeśli dane państwo chiało się połączyć z innym państwem nie powinno w opinii światowej się temu sprzeciwiać. Swoją drogą, Hitler korzystał z tego podczas Anschlusu oraz w sprawie "Sudeckiej".
A jeśli chodzi o rozbrojenia ... państwa biorące udział w konferencji zobowiązały się do rozbrojenia swoich arsenałów, aby taka wielka i krwawa wojna się już więcej nie powtórzyła - rozbrojenie nie dotyczyło wyłącznie Niemców.
Wawelski
Witam!

Troche późno z tą informacją smile.gif ale sobie wkleiłem. Czy mógłby mi ktoś przy okazjii uzupełnić moją wiedzę?

Traktat Wersalski

Traktat wersalski jest to główny układ pokojowy kończący I wojnę światową 28 czerwca 1919 roku zawarty przez Niemcy oraz przedstawicieli 27 zwycięski państw (w tym państwa ententy) trwający od 18 stycznia 1919 roku do 21 stycznia 1920 roku wśród których główną rolę odegrały Wielka Brytania, Francja oraz Stany zjednaczone, dokonał całkowicie nowego podziału granic na całym świecie. W jego wyniku rozpadły się potęgi polityczno-militarne, tj. Austro-Węgry, Rosja, kolonie straciły Niemcy, Turcja (Liga narodów oddała je w mandat innych państw - Wielkiej brytani, Włoch, Francji, Japoni). Traktat ten przypominał nieco pokuj kartagiński tzn. strona pokonana odnosi większe straty niż strona wygrana. Określenie to nawięzuje do wojen toczonych przez Imperium rzymskie. Główną zasadą tego podziału miało być prawo do samostawienia się narodów (taką zasadę zaproponowali Thomas Woordow Wilson i Włodzimierz Lenin, a więc dwie osoby reprezentujące dwie przeciwstawne opcje polityczne). Państwa pokonane w I wojnie światowej (Niemcy, Austro-Węgry, Turcja, Bługaria) niedopuszczone zostały na konferencję, przedstawiono im tylko traktaty do podpisania. Rosja niezostała zaproszona dlatego iż, państwa ententy nieuznawały rządu bolszewickiego, który podpisał osobno z Niemcami w 1918 roku (pokuj brzeski). Traktat ten wszedł w życie w 10 stycznia 1920 roku.

Po zawarciu traktatu z Niemcami nastąpiło zawarcie dalszych porozumień państwowych z państwami pokonanymi:
10 września 1919 z Austrią w Saint-Germain-en-Ley (traktat pokoju z Austrią)
27 listopada 1919 z Bługarią w Neuilly (Traktat pokoju z Bługarią)
4 czerwca 1920 z Węgrami w Trianon (Traktat pokoju z Węgrami)
10 sierpnia 1920 z Turcją w Serves (Traktat pokoju z Turcją)
Nieudało się ustalić granic Polski. Faktycznie jednak mocarstwa przy podziale świata lekcewarzyły dążenia niepodległościowe, np. Gruzję zajęła Armia Czerwona, Siedmiogród oddano Rumunii.
Straty terytorialne Niemiec

Francja odzyskała obszary utracone w 1871 r. tj. Alzację i wschodnią Lotaryngię
Belgia uzyskała (zatwierdził to plebiscyt w 1920 r.) dwa pograniczne powiaty dotąd należące do Prus: Eupen i Malmedy, z ludnością walońską
Polska odzyskała znaczną część ziem zabranych jej przez Prusy w I i II rozbiorze: wiekszą część Wielkopolski i poważną część byłych Prus Królewskich (zwanych pod zaborem: Prusy Zachodnie), z niewielkim jednak dostępem do morza; ponadto po plebiscycie na Górnym Śląsku w 1921 r., część górnośląskiego zagłębia przemysłowego
Dania uzyskała po plebiscycie przeprowadzonym w 1920 r. północną część Szlezwiku, o zdecydowanej przewadze ludności duńskiej
Gdańsk z przyległymi gminami i miastami Oliwą i Sopotem stał się Wolnym Miastem o charakterze odrębnego państwa, ale z włączeniem w skład terytorium celnego Polski i zapewnieniem jej szerokich uprawnień w porcie gdańskim
niemieckie terytoria kolonialne rozdzielono pomiędzy zwycięzców i przekazano pod opiekę Ligi Narodów, tworząc tam mandaty A, B i C.
Czechosłowacja uzyskała mały skrawek na Górnym Śląsku, tzw. Kraik Hulczyński, na południe od Raciborza, o ludności złożonej z tzw. Morawców, mówiących narzeczem czeskim
obszar zaniemeński na krańcu Prus Wschodnich z portem Kłajpedą (do 1923 Memel), o przewadze ludności litewskiej, został oddany pod zarząd mocarstw, w praktyce francuski
Luksemburg, który do tego czasu wchodził w skład obszaru celnego Niemiec, został z niego wydzielony .
W sumie Niemcy straciły 1/8 terytorium tj. 70,5 tys km2 i 6,5 mln ludności.
Demilitaryzacja Niemiec

Wprowadzenie demilitaryzacji Nadrenii polegało na tym, że na terenie lewobrzeżnej Nadrenii i 50-kilometrowym pasie wzdłuż prawego brzegu Renu zakazano Niemcom posiadania wojsk. Za wywołanie wojny ograniczono ich armię do 100 tys żołnierzy bez ciężkiego uzbrojenia i samolotów, zakazano równierz wprowadzania powszechnego obowiązku służby wojskowej (Reichswehra). Marynarka wojenna (Reichsmarine) mogła posiadać z większych okrętów jedynie:
6 pancerników
6 lekkich krążowników
12 kontrtorpedowców (niszczycieli)
12 torpedowców
W sumie 36 okrętów. Zakazano posiadania okrętów podwodnych oraz lotnictwa morskiego. Liczebność personelu marynarki miała być zredukowana do 15 tys. ludzi. W traktacie zapisano, że wymiana okrętów może nastąpić po 15-20 latach od chwili ich zwodowania oraz zapisano limity wyporności nowych okrętów (np. pancerniki - 10 000 t, krążowniki - 6 000 t). Pozostawiono jednocześnie Niemcom jedynie przestarzałe pancerniki (typów Braunschweig i Deutschland) i krążowniki. Wszelkie fortyfikacje musiały zostać zniszczone.
Ciężary ekonomiczne nałożone na Niemcy

Na konferencji zapadła jedynie decyzja, iż po raz pierwszy w historii, reparacje wojenne zostaną wypłacone jako rekompensata za faktycznie poniesione w wyniku działań wojennych straty. Oszacowanie ich wysokości oraz możliwości płatniczych Niemiec pozostawiono Komisji Odszkodowań, która zakończyła swoją pracę w maju 1921 ustalając ich wysokość na 132 mld marek w złocie. Była to suma nierealistycznie wysoka głównie dzięki staraniom Francji, która widziała w reparacjach środek hamowania wzrostu potęgi gospodarczej Niemiec, których rewanżyzmu obawiała się przez cały okres międzywojenny. Mimo początkowej determinacji francuskiej by je wyegzekwować (okupacja zagłębia Ruhry w styczniu 1923), nigdy nie zostały spłacone. Na ich redukcji zależało głównie USA, które, w przeciwieństwie do Francji, środek utrzymania pokoju w Europie widziały w silnych gospodarczo Niemczech (plany Dawesa i Younga - redukcja niemieckiego zadłużenia).
Ogólne straty Austri

Rozpad monarhii austro-węgierskiej sankcjonował układ w Saint-Germain-en-Laye (wrześeń 1919r.) Uznano niepodległość Austrii.
Czech, Moraw, Części Śląska (na rzecz Czechosłowacjii)
Większość Dalmacji, Bośni Hercegowiny (na rzecz królestwa SHS)
Galicji i Część Śląska Cieszyńskiego (na rzecz Polski)
Płd. Tyrolu i Istrii (na rzecz Włoch)
Bukowiny (na rzecz Rumunii)
Ogólne straty Węgier

Traktat w Trianon (czerwiec 1920r.) sankcjonował utratę przez węgry 71% terytorium.
Słowacjii i Rusi Zakarpackiej (na rzecz Czechosłowacjii)
Wojwodiny (na rzecz królestwa SHS)
Siedmiogrodu (na rzecz Rumunii)
Burgenlandu (na rzecz Austrii)
Rozbrojenie i zapłacenie reparacjii wojennych.

Straty terytorialne Węgier i Austri.
Ogólne straty Bługarii

Traktat w Neuilly (listopad 1919r.) określał nowe granice Bułgarii (straciła 10% terytorium)
Południowa Dobrudża (na rzecz Rumunii)
Cząstkę Macedonii (na rzecz królestwa SHS)
zachodnią trację (na rzecz Grecjii)
Nakazywał rozbrojenie i ograniczenie wojska do 20tys. żołnierzy, wypłacanie odszkodowań wojennych Grecjii i Jugosławi (2,25 mld franków, płatne w ciągu 37 lat ), dostarczanie po 50 tys. ton węgla i przekazywanie rocznie 70 tys. sztuk bydła Rumunii.
Ogólne straty Turcji

Traktat zaś w Sevres (sierpień 1920r.) decydowało o rozpadzie imperium tureckiego na blizkim wschodzie. Część terenów z Palestyną oraz Transjordańską - powierzono z mandatu Ligi Narodów Wielkiej Brytanii, Syrię i Liban - Francjii.
Zaobowięzania polityczne niemiec

Niemcy zobowiązały się do poszanowania suwerenności Austrii i wyrzekały się zamiarów Anschlussu
Niemcy uznały niepodległość Czechosłowacjii i Polski.
Rzeki międzynarodowe

W Wersaluza międzynarodowe rzeki uznano:
Łaba począwszy od ujścia Wełtawy i Wełtewa do Pragi
Odra od ujścia Opawy
Niemen od Grodna
Ponadto zagwarantowano wolność przepływu przez Kanał Kiloński dla statków handlowych i pasażerskich oraz okrętów wojennych państw "będących w pokoju z Niemcami".
Sankcje

Zwycięskie mocarstwa postawiły w stan oskarżenia cesarza Wilhelma II za "najwyższą obrazę moralności międzynarodowej i świętej powagi traktatów". Ustanowiono specjalny trybunał dla oskarżonego władcy, składający się z 5 sędziów z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Japonii. Zwrócono się ponadto do rządu Holandii z prośbą o wydanie cesarza (odmówili). Niemcy zostały zobowiązane do przekazania na wniosek mocarstw osób oskarżonych o popełnienie w czasie wojny czynów uznanych za zbrodnicze, "sprzeczne z prawami i zwyczajami wojennymi". Oskarżeni o popełnienie czynów przeciwko obywatelom danego mocarstwa mieli być sądzeni przed trybunałem tego państwa.
Gwarancje

Tytułem zagwarantowania przestrzegania traktatu przez Niemcy, mocarstwa zachodnie zdecydowały się okupować terytorium Niemiec na zachód od Renu (z kilkoma przyczółkami na wschodzie) na okres od 5 do 15 lat (3 strefy okupacyjne).
Ocena i następstwa traktatu wersalskiego

Wiele postanowień traktatu wersalskiego było krytykowane jako niewykonalne. Swój protest złożył między innymi angielski ekonomista John Maynard Keynes, który był doradcą podczas rokowań oraz, jako jedyny z delegacji niemieckiej, Otto Landsberg. Sprzeciw wobec traktatu wersalskiego wśród mieszkańców Niemiec stanowił podłoże popularności nazistów, która w efekcie doprowadziła do objęcia władzy przez Adolfa Hitlera. Hitlerowskie Niemcy odrzuciły ograniczenia traktatu w roku 1935. Traktat wersalski miał wpływ na politykę wielu państw europejskich i w znacznym stopniu ukształtował zjawiska historyczne w dwudziestoleciu międzywojennym. Rozpad systemu wersalskiego był w dużej mierze wynikiem wycofania się USA z projektu Ligi Narodów i wykluczenia dwóch najsilniejszych krajów kontynentalnej Europy - Niemiec i Rosji Radzieckiej, które by wyjść z izolacji zawarły umowę w Rapallo.
Patrykus
QUOTE(krzystofer @ 18/06/2004, 19:16)
W dniu plebiscytu Niemcy przywieźli specjalnie na jeden dzień 250 tys. Niemców urodzonych na Śląsku, by Ci oddali głos na Niemcy. Szkopy tak kombinowały, żeby tylko bogaty Śląsk został przy Rzeszy.


O ile w kwestii tego, ze Niemcy kombinowali, aby bogaty Slask zostal przy Rzeszy sie zgadzamy. To dosc logiczne, Niemcy grozili nawet, iz bez Slaska nie beda splacac reparacji, a sam Lloyd George byl laskaw powiedziec, ze dac Slask Polsce to jak "dac malpie zegarek", o tyle jednak w kwestii 150 tys Niemcow urodzonych na Slasku ja na naszym miejscu nie wysuwalbym zadnych pretensji, gdyz byla to polska propozycja.

QUOTE
Gdyby nie systemy totalitarne, które powstały w tym okresie, nie byłoby II wojny światowej i nie byłoby takiej krytyki ładu powojennego.
*Przed druga wojna swiatowa mogloby uchronic jedynie wczesniejsze, pokojowe, wzmocnienie Niemiec. Jak to pisal Henry Kissinger. Niemcow zgnebiono za slabo, aby ich zniszczyc, ale za bardzo, aby to nie uderzalo w ich honor. Na tym polu nacjonalizm i szowinizm mogly doskonale sie rozwijac. Do tego dochodzi charakterystyczne dla dwudziestolecia rozczarowanie demokracja.

Lilith
Czy jest ktoś może w posiadaniu w wersji elektronicznej Traktatu Wersalskiego [w j. polskim] i może udostępnić? Lub posiada jakieś namiary, gdzie można owo źródło znaleźć? (Chodzi o treść traktatu "głównego", nie małego) Pilnie potrzebuję.
Romciu
Traktat w wersji polskiej znajduje sie w Dzienniku Ustaw Nr 35/1920. Dzienniki ustaw znajdziesz w bibliotekach narodowych , a czesc w wojewódzkich. mozesz tez skorzystac z internetu, ale bedziesz musiała wykupic dostęp. Spora czesc traktatu znajduje sie też w źródłach Sierpkowskiego.
Nurglitch
QUOTE(krzystofer @ 18/06/2004, 17:16)
W dniu plebiscytu Niemcy przywieźli specjalnie na jeden dzień 250 tys. Niemców urodzonych na Śląsku, by Ci oddali głos na Niemcy. Szkopy tak kombinowały, żeby tylko bogaty Śląsk został przy Rzeszy.


Należy dodać, że Polacy mieli podobne możliwości kombinowania, jednak w odróżnieniu od Niemców mieli to zwyczajnie gdzieś. Jak powiedział Piłsudzki (którego to pomnikiem ironicznie uszczęśliwiono Katowice) "Nie będę walczył za odwieczne ziemie narodu niemieckiego".
Romciu
No bez przesady. Zapominasz chyba ze kiedy rozstrzygała sie kwestia sląska Polacy walczyli z bolszewikami. Obrona swiezo odzyskanej panstwowosci była zdecydowanie wazniejsza. Polacy jednak nie porzucili slaska.tak jak niemcy, działali aby zachecic ludnosc do glosowania za przylaczeniem Slaska do Polski. niestety bez wsparcia rządu, który zajęty był wojną było to utrudnione. Polacy posiadali tez mniejsze możliwosci czysto techniczne do skuteczniejszej propagandy. Pozatym powstania sląskie jakby nie było były powstaniami narodowymi.
Nurglitch
QUOTE(Romciu @ 23/10/2007, 23:34)
Polacy jednak nie porzucili slaska.tak jak niemcy, działali aby zachecic ludnosc do glosowania za przylaczeniem Slaska do Polski. niestety bez wsparcia rządu, który zajęty był wojną było to utrudnione. Polacy posiadali tez mniejsze możliwosci czysto techniczne do skuteczniejszej propagandy. Pozatym powstania sląskie jakby nie było były powstaniami narodowymi.


To że istniały takie ruchy nie znaczy, że były wspierane przez Polskę. Jak sam zauważasz rząd nie był tym zainteresowany. Zdanie Piłsudskiego na ten temat już cytowałem. Powstania śląskie były bardziej rezultatem dążeń Ślązaków, niż Polski. Zresztą Polska po sukcesie tych powstań w pełni objawiła jak niezmierzone pokłady pogardy i wrogości ma dla Ślązaków. Śląsk traktowany był przecież jak terytorium zdobyte i okupowane, nie jak część Polski.
mr_archie
mam nadzieje ze zrozumiecie o co mi chodzi
czy traktat wersalski zabranial w jakis sposob ekspansje terytorialna Niemiec?
np. czy zajecie Czech i Klajpedy bylo zlamaniem traktatu wersalskiego?
ania0302

czy traktat wersalski zabranial w jakis sposob ekspansje terytorialna Niemiec?

Trzeba przyznać, że Niemcy zdecydowanie zostały pokrzywdzone przez traktat wersalski. Oczywiście, zabraniał ekspansji Nimeciec. Nie miały one prawa w przyszłości łączyć się z Austrią, co i tak Hitler złamał w 1938, jak łamał wszystkie inne postanowienia (np. dotyczące zbrojeń chociażby). Niedość, że traktak wersalki zabraniał ekspansji niemieckiej, to praktycznie jego postanowienia uniemożliwiały temu krajowi przyłączanie innych terenów. Także zajęcie Czech było złamaniem postanowień.
Pan Królik
Wszystko fajnie, ale pokój pisze sie przez takie "ó".
(Patrz niżej)
QUOTE
Traktat ten przypominał nieco pokuj kartagiński
poliloli
QUOTE(Nurglitch @ 24/10/2007, 9:05)
Śląsk traktowany był przecież jak terytorium zdobyte i okupowane, nie jak część Polski.
*Mylisz pojęcia, Śląsk traktowany był jako terytorium z dużą autonomią, czego wyrazem może być oddzielna władza sprawowana przez Sejm Śląski. Polacy specjalnie rozwiązali problem Śląska w ten sposób, aby jego mieszkańcy nie buntowali się przeciw nowej władzy. Z racji tego, że region ten był niezwykle ważny ze względów ekonomicznych dla odradzającego się państwa polskiego, głupotą ze strony władz byłoby traktowanie tych ziem jako podbitych.

Panie Króliku - rychło w czas z tą uwagą, niezwykle wiele wnoszącą w dyskusję.
trele-morele
a ja mam prośbę
czy ktoś mógłby polecić mi jakieś książki, dzięki którym dowiedziałabym się więcej o gospodarczych aspektach traktatu wersalskiego?
poliloli
Książki to nie znam, ale może taka stronka (po angielsku):
http://www.loyno.edu/history/journal/1988-9/olsen.htm
Jest tam trochę o ekonomicznych skutkach wprowadzenia traktatu dla Republiki Weimarskiej.
godfrydl
Bardzo wielu historyków uważa,że traktat był głęboko niesprawiedliwy i hańbiący dla Rzeszy. Zgadzacie się?
balum
Polityka i sprawiedliwość? Hańbiący był, bo nakazywał Niemcom przyjąc cała winę na siebie. Jakby Petersburg, Wiedeń i Paryż nie dążyły do wojny.
I był głupi, bo wbił Niemców w poczucie krzywdy i chęć zmazania hańby. IAdi mial ułatwione zadanie. Nie było wtedy polityków z wyobraźnią. Takich jak po II wojnie. Gdyby po I wojnie myslano o pojednaniu i integracji, nie byłoby II wojny.
Juz Lu Tzy pisał, że pokonanego wroga nalezy skasować, albo dac wyjść mu z twarzą. Inaczej trza się szykować na druga wojnę.
Czarny Smok
Niemcy przegrały wojnę i powinny być ukarane. Może nie tak surowo, mam na myśli oczywiście kontrybucje, których nie były w stanie spłacić. Jednak Niemcy podobnie jak Austro-Węgry zaatakowały mały kraj (Belgia), który nie dążył do wojny, czyli byli stroną która była bardziej agresywna.
Moim zdaniem Polska otrzymała wówczas zbyt mało ziem z dawnego zaboru pruskiego. Granica powinna wyglądać jak ta sprzed I rozbioru, jeśli nawet Niemcy stanowili gdzieś większość. Oczywiście Niemcy mogłyby zatrzymać część terenów, za cenę Górnego Śląska, na przykład za 2 kilometry kwadratowe Warmii Polska dostaje kilometr kwadratowy Śląska.
(78)
redbaron
Ja osobiście uważam, że pod wzgledem terytorialnym - przynajmniej na wschodzie - był sprawiedliwy. Główny mój argument jest taki: zarówno Niemcy i Polacy byli (i są nadal) niezadowoleni z jego warunków. Zatem nie zaspokoił nikogo, a skoro tak, to jego postanowienia były pomiędzy stanowiskiem niemieckim a polskim.

Inna sprawa, że było tam parę niepotrzebnych elementów, które tylko hańbiły Niemcy - wina za wojnę, wydanie casarza jako zbrodniarza itp.

Z warunkami dotyczącymi wojska to było mniej więcej tak: ostre przepisy, uniemożliwiające de facto funkcjonowanie narzuconej traktatem armii [np. za małe tabory, brak ich w ogóle w dywizjach kawalerii]. Reichsheer miała być gotowa do działania bez mobilizacji, a tymczasem jej organizacja uniemożliwiała działania - konieczna była choćby rozbudowa taborów. Zatem Niemcy musieli łamać postanowienia pokojowe, by ich armia do czegokolwiek się nadawała. No i teraz rola zwycięzców - albo reagujemy ostro na każdy przejaw łamania postanowień, albo uważamy, że takie drobne wykroczenie nie jest tego warte. No i Niemcy małymi kroczkami, powolutku się szykowali. A z dniem 1 stycznia 1927 r. Międzysojusznicza Komisja Kontroli wyjechała i nadzór nad przestrzeganiem traktatu objął... rząd niemiecki.
To jest wersja bez grafik. Aby przejść do pełnej wersji forum kliknij tutaj.
Invision Power Board © 2001-2018 Invision Power Services, Inc.
Copyright © 2003 - 2005 Historycy.org
Kontakt: historycy@historycy.org