Tematyka Afganistanu w kontekście II wojny światowej praktycznie się nie pojawia. Być może niesłusznie - na tej stronie http://stonebooks.com/history/afghanistan.shtml - można znaleźć informację, że w 1940 r. pojawiła się koncepcja dość egzotycznego sojuszu, który miałby wiązać oba państwa. W zamian za wsparcie w postaci sprzętu wojskowego oraz uzyskania gwarancji ze strony ZSRR Afganistan miałby podjąć się pomocy Niemcom.

Czy zna ktoś szerzej to nieznane zagadnienie? Czy miało jakiekolwiek szanse realizacji, czy były prowadzone jakieś rozmowy? Czy Niemcy byliby w stanie w sposób efektywny pomóc Afganistanowi w jego działaniach? Można założyć, że byłoby to możliwe przy aprobacie Sowietów, którzy w tym czasie mieli jeszcze jak najbardziej przyjazne relacje z Niemcami, z drugiej strony czy godziliby się na wzmocnienie południowego sąsiada? Zagrożenie ze strony Afganistanu musiało być traktowane dosyć poważnie - w 1941 r. na żądanie Brytyjczyków i Sowietów kraj musiał wydalić obywateli włoskich i niemieckich - gdyby tego nie zrobił kto wie, czy nie powtórzyłby się scenariusz z Iranu.

Zapraszam do dyskusji

Pozdrawiam,

Crystiano