Pomoc - Szukaj - Lista Użytkowników - Kalendarz
Pełna wersja: Orzeczenie SN o ludności narodowości śląskiej
historycy.org > Historia Polski > PO OKRĄGŁYM STOLE - DEMOKRACJA > Przemiany społeczne i gospodarcze
donjuanos
https://www.facebook.com/events/68017708868...81133505254523/


Józef Porwoł


Oświadczenie
Związku Ludności Narodowości Śląskiej

Polska to śmieszny kraj, który uwielbia kompromitować się na arenie międzynarodowej. Ledwie Główny Urząd Statystyczny, po raz pierwszy, w Roczniku Demograficznym opublikował ilość osób deklarujących narodowość śląską, by znów nie znaleźć się w raporcie ONZ, który wcześniej dzięki środowisku ZLNS wytykał GUS-owi fałszowanie wyników Spisu Powszechnego w 2002 r. - przykro było polskim statystykom, gdy wytykano ich na arenie międzynarodowej -, a już Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej pokazujący, że sędziowie tego sądu mają aż taki wielki immunitet, że nie muszą rozpatrywanych spraw rozpatrywać w zakresie prawnym, a mogą dać upust swoim poglądom politycznym. Odwoływanie się do kwestii autonomii w wyroku Sądu Najwyższego świadczy, że sędziowie mają problem czytania ze zrozumieniem. W statucie SONŚ nie ma jakiejkolwiek wzmianki o autonomii, a Sąd Najwyższy jednak umiał uczynić taką ekwilibrystykę intelektualną, by wyrazić swoje ciągoty do dyskryminowania i zanegować prawo narodowości śląskiej do zrzeszania się, a przy okazji zaszaleć i zanegować warunek Ligi Narodów o przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski, który mówił o autonomii tych ziem w Polsce.
Sąd Najwyższy to niestety obraz polskich elit, które zwłaszcza w stosunku do mniejszości narodowych są szczególnie wrogie. Od czasu odzyskania niepodległości, wcześniej dobrowolnie zrzeczonej się m.in. w czasie Sejmu Rozbiorowego, polskie elity zaserwowały obywatelom polskim m.in. negację odrębności języków - litewskiego, białoruskiego, łemkowskiego, ukraińskiego, kaszubskiego, śląskiego - od języka polskiego; getta ławkowe, Polenaktion 1938, Żydzi na Madagaskar, Akcja Wisła, pomnik dla Hitlera za rozwiązanie kwestii żydowskiej, polskie obozy koncentracyjne wraz z obozami tworzonymi przez Sikorskiego przy wojsku polskim na emigracji, Marzec 1968, to tylko krótkie wyliczenie świadczące o szowinizmie polskich elit.
Również media polskie mają swój udział w dyskryminacji obywateli chociażby przemilczając, bądź tylko wzmiankując o zarzutach wobec Polskich przez instytucje międzynarodowe, czy środowiska krajowe. Trudno dowiedzieć się z mediów, że w Polsce padają strzały z broni palnej, gdy chodzi o sprawę Cyganów. Nawet ostatnio Dziennik Zachodni prowadząc ankietę internetową „Wybitne postaci ze Śląska i dla Śląska” toleruje fałszowanie tej ankiety. W dniu 4.12.2013 w godzinach popołudniowych dokonano manipulacji wynikami tej sondy zabierając około 1700 głosów orędownikowi niepodległości Śląska Józefowi Kożdoniowi, a dopisując około 3000 głosów Gerardowi Cieślikowi. Redakcja pomimo otrzymania tej informacji zapowiada ogłoszenie tych sfałszowanych wyników jako prawdzie.
Nasza działalność na forum międzynarodowym jest prowadzona od lat i dzięki nam niejednokrotnie polscy politycy słyszeli, żeby najpierw załatwili problem Ślązaków nim zaczną udawać autorytet moralny na forum światowym, ale do tego już się w Polsce nie przyznają. Nasze pismo z 2007 r. Rozesłane do szeregów mediów zachodnich o funkcjonowaniu polskich obozów koncentracyjnych do dzisiaj odbija się Polsce czkawką włącznie z wypowiedzią Prezydenta USA. Od momentu rozpoczęcia działalności, pomimo braku rejestracji Związku Ludności Narodowości Śląskiej, słane są nasze stanowiska do Konwencji Ramowej o Mniejszościach Narodowych. Upubliczniamy też stanowiska państw i organizacji międzynarodowych o dyskryminowaniu Ślązaków. Niejednokrotnie zwracaliśmy się do przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i Rady Europy o zainteresowanie się problemami Ślązaków, ale Europa nie umie dostrzec sprawy Ślązaków, Szkotów, Katalończyków i in.
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu tak opieszale działa, że władze polskie wykorzystują nawet tą przewlekłość do dyskryminowania nas, a przez to sam Trybunał traci swój autorytet, gdyż oddaje przysługę w dyskryminacji. W Strasburgu są już dwie sprawy ZLNS – sprawa odmowy rejestracji i sprawa niedopuszczenia do ostatnich wyborów komunalnych.
Mając powyższe na uwadze, a zwłaszcza fakt, że władze polskiej ulegają tylko pod presją, chcemy zachęcić wszystkich do rozważenia bojkotu najbliższych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Przedstawiciele z Śląska nie są zainteresowani reprezentowaniem narodowości śląskiej i języka śląskiego w tym Parlamencie, a więc po co się wysilać i tracić czas na te wybory. Europa musi się dowiedzieć, że nie tylko przedstawiciele środowiska, którzy ślą do nich swe pisma, ale również osoby deklarujące narodowość i używanie języka śląskiego mają dość bezczynności Europy na jawną dyskryminację Ślązaków i nasyłanie na nas służb specjalnych. Nasza pokojowa droga potrzebuje wsparcia. Z zadowoleniem przyjęliśmy fakt, że tyle osób odważyło się zadeklarować narodowość śląską i używanie języka śląskiego, ale wiadomo, że wspólne działania mogą przyczynić się do przyspieszenia docenienia nas wszystkich w Polsce i Europie.

za
Związek ludności Narodowości Śląskiej
Kołodziejczyk Rudolf
Roczniok Andrzej

Na Sejmie Rozbiorowym Polska zrzekłą się niepodległości dobrowolnie??? confused1.gif
Świętosław
Dziwiło mnie że wcześniej nikt nie napisał na forum o tym wydarzeniu, i według mnie to proste potwierdzenie tego czym jest bycie Ślązakiem, czyli nie byciem odrębnym narodem.
wojtek k.
Stosunkowo niewielka mniejszość próbuje zawłaszczyć nazwę przynależną wszystkim Ślązakom. Jakie mogą być tego konsekwencje, przećwiczone zostało chociażby na Litwie...
Świętosław
Szczególnie że w ogóle jaka część ludzi deklarujących się jako Ślązacy, czuje się kimś innym niż Polacy ?
Bo jedno wcale nie musi oznaczać drugiego, szczególnie że o ile dobrze pamiętam to wszystkie możliwe instytucje do których się odwoływali stwierdzili że nie ma takiej narodowości.
donjuanos

Marek ZogornikJak bardzo pretorianie najjaśniejszej RP rozmijają się w wiedzy o Ślązakach, niech świadczą wydarzenia ostatnich dni. Upolityczniony wyrok SN miał w zamiarze ukarać Ślązaków. Ślązacy zaś, miast min zmartwionych urządzili sobie fiestę. Nie to jednak najważniejsze, niniejszym stał się Cud nad Odrą- nastąpiło przebudzenie tożsamości. Akcja przerosła najśmielsze oczekiwania autorów- Ślązacy głupocie i zacietrzewieniu przeciwstawili uśmiech, luz i humor. Otworzyli się i co najważniejsze udostępnili swoje wizerunki w sieci. Kilka lat temu, miałem okazję i przyjemność zbierać podpisy pod hapeningowymi deklaracjami referendalnymi . Wtedy wielu, mimo pozytywnego nastawienia nie zdecydowało się podać nr PESEL mając obawy oparte na przeszłości swoich przodków że takie otwarte deklaracje mogą się ostatecznie skończyć nawet w obozie koncentracyjnym. Odchodzą na margines społeczny i topnieją jak bałwan w maju dwa typy śląskiej filozofii: wszystko to o rzić roztrzaś (po polsku- marność nad marnościami, wszystko marność) i czy już mogymy ze chlewików wytargać te pikelhauby i handgranaty. Mamy rok 2013 i nowe młode pokolenie, do którego się subiektywnie zaliczam, stosując młodzieżową nomenklaturę robi sobie "polewkę" z zaistniałej sytuacji. Pokolenie to, własnym kosztem poznało historię swojej ziemi, swojego Heimatu przy okazji ucząc się historii sąsiadów Polski, Czech, Niemiec, Ukrainy. Wiedzą na temat historii Polski niejednokrotnie, biją na łeb Polaków którym przez lata wbijano tylko wygładzone sterylne i pilnie wyselekcjonowane niejednokrotnie głodne kawałki. Czym zatem jest ta duma narodowa Ślązaków? Odpowiem za siebie. Nie odczuwam mrowienia lub też innych przyjemnych wrażeń na skórze gdy dochodzi mnie dźwięk Mazurka, jednak to przyjemne wrażenie ma miejsce na widok auta ze śląskimi barwami, gdy do uszu moich dochodzi dźwięk hymnu Górnego Śląska w którym na pierwszym planie staje Anaberg, nawet oglądając wydarzenia na Ukrainie, najchętniej stanąłbym na głowie by oko nacieszyć. Nie tylko ta paleta barw jest mi bliska, bo wiem że historia Ukrainy i jej barwy są ściśle związane z Górnym Śląskiem poprzez księcia śląskiego Władysława Opolczyka, dumą zaś napawa fakt że barwy Górnego Śląska były pierwsze.
Pozor Warszawa, pozor centrala- Ślązaków nie da się kupić i nie da się okłamać. Może jeszcze nie jest za późno

Tyle ja. Na koniec posłużę się słowami autorytetu, Polaka, choć nazwisko nie brzmi słowiańsko, takowym był:
Jan Niecisław Ignacy Baudouin de Courtenay ( polski językoznawca, jeden z najwybitniejszych w historii),, powiedział: „Żaden warszawski polityk, który chciał zmienić Kaszubów, Ślązaków, czy Białorusinów w Polaków, nie miał, prawa czuć się dotknięty tym, że carska administracja próbuje zmienić Polaków w Rosjan”
" Wtedy wielu, mimo pozytywnego nastawienia nie zdecydowało się podać nr PESEL mając obawy oparte na przeszłości swoich przodków że takie otwarte deklaracje mogą się ostatecznie skończyć nawet w obozie koncentracyjnym"


za deklarowanie śląskości wsadzano do obozów???
http://inoligota.pl/przy-klopsztandze/gorn...e-przebudzenie/EUROPEAN FREE ALLIANCE

Political Party · 3,542 Likes..

Silesian identity cannot be recognized in Poland?

Yesterday, 5 December2013, the Supreme Court of the Republic of Poland ruled that the Silesian minority should not and can NOT be recognized. Even though Silesians expressed their distinct identity, Silesian nationality does not exist, according to the Polish Juridical authorities.

What is even worse: recognition of a separate Silesian nationality might be considered as challenging the integrity of the (Polish) state (sic!). All this despite more than 850.000 declarations ofcitizens, requesting a separate Silesian nationality, collected during therecent census of population conducted in Poland in 2011.

Poland seems to have serious problems with respecting basic human and minority rights.

EFA supported in the past and will continue to support the Silesian identity whether Warsaw likes that or notco ma european alliance do polskiego Sądu Najwyzszego???
konto_usuniete_28.02.16
QUOTE(wojtek k. @ 9/12/2013, 14:09)
Stosunkowo niewielka mniejszość próbuje zawłaszczyć nazwę przynależną wszystkim Ślązakom. Jakie mogą być tego konsekwencje, przećwiczone zostało chociażby na Litwie...
*


Dokładnie , za lat kilka nie będę się mógł nazwać Ślązakiem bo to miano będzie przynależne gorzelikowcom , niech się ludeczkowie od pana gorzelika nazwą inaczej na ten przykład szlejzerami , slunkowcami , miano Ślązaków jest już zajęte smile.gif
donjuanos
Niech nadejdzie wiosna Ludu Śląskiego!

Chorzów 2013-12-08

Czcigodni Przewodniczący
Organizacji Skupionych w Radzie Górnośląskiej

Rostómiyli!

Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci orzeczeniem Sądu Najwyższego w sprawie rejestracji Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej. Wszystkich nas też boleśnie niepokoi uzasadnienie tego orzeczenia, które jednoznacznie wskazuje, iż jest ono oparte o przesłanki polityczne. Ślązaków i ich stowarzyszenie potraktowano na równi z organizacjami faszystowskimi i komunistycznymi, uważając SONŚ za organizację nielegalną i szkodliwą dla państwa polskiego. Potraktowano nas tak, jak to czyniła bezpieka na zlecenie sowieckie – w orzeczeniu Sądu Najwyższego brakuje tylko zsyłki do łagrów i powtórki z tragedii górnośląskiej, gdy śmiertelnie dręczono dziesiątki tysięcy Górnoślązaków za ich śląską narodowość, która zdaniem Sądu przecież nie istnieje.

Nie o taką Polskę walczyli śląscy powstańcy, w tym i moi bliscy. I nie takiej Polski chcą dziś polscy obywatele. Choć Sąd Najwyższy wydaje orzeczenia w imieniu Rzeczpospolitej, to ja, jako Poseł na Sejm RP w imieniu tej samej Polski, którą z mocy demokratycznego mandatu reprezentuję, z takim orzeczeniem się nie zgadzam. Mój sprzeciw budzi w szczególności fakt, iż Sąd odebrał nam Ślązakom – obywatelom polskim podstawowe prawa obywatelskie jakimi są prawo do autonomicznego kreowania własnej tożsamości oraz prawo do swobody zrzeszania się. Otóż staliśmy się we własnym kraju obywatelami drugiej kategorii… Temu należy się zdecydowanie przeciwstawić, broniąc zarówno swej godności, jak i godności państwa polskiego! Nie wiem jakiej racji stanu broni tu Sąd Najwyższy, ja jednak zachęcam wszystkich do obrony polskiej racji stanu jaką jest demokracja i prawa obywatelskie oraz do obrony integralności Rzeczpospolitej, którą przed rozpadem i wyludnieniem broni najlepiej polityka wielokulturowości i samorządności. Wbrew Sądowi Najwyższemu chcę Polski, w której każdy będzie czuł się u siebie poprzez szacunek państwa dla jego tożsamości. Chcę Polski, w której każdy obywatel tego kraju będzie chciał żyć, w tym również każdy z blisko miliona żyjących tu Ślązaków. Chcę Polski, której nie będziemy wstydzili się przed Europą.

Wbrew paranoicznym wizjom zawartym w orzeczeniu Sądu Najwyższego jestem przekonany, że Polska jest taka jakiej pragnę i że Polacy w pełni akceptują naszą tożsamość, jako etnicznie odrębną, a zarazem postrzegają nas jako część narodu polskiego, czyli część wspólnoty obywatelskiej. Nie mniej jednak z bólem muszę oświadczyć, że tej postawy wobec Ślązaków i naszej kultury nie odzwierciedlają postawy elit polskiej władzy. Dowodem tego jest nie tylko przytaczane tu orzeczenie Sądu. Muszę tu bowiem przyznać, że Sejm Rzeczpospolitej w Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych zaprzepaścił już po raz drugi ideę objęcia śląskiej mowy statusem języka regionalnego i nie widzę już szans dla tego projektu. Zapewniam jednak, że nadal będę prowadził wszelkie możliwe działania dla wsparcia naszej śląskiej mowy, kultury i tożsamości, a wraz ze Stowarzyszeniem Osób Narodowości Śląskiej, którego jestem członkiem, walczył będę o poszanowanie godności i praw obywatelskich Ślązaków, tak przed instytucjami polskimi, jak i europejskimi. Będzie to jednak proces żmudny, niepewny i wieloletni.

Dlatego wzywam Was i serdecznie zachęcam: połóżmy kres hańbiącym nas i Polskę dywagacjom na temat tożsamości Ślązaków; podejmijmy wysiłek organizacyjny tworząc obywatelski projekt ustawy chroniącej nasze prawa i godność statusem mniejszości etnicznej. Zbierzmy sto tysięcy podpisów – niech nadejdzie wiosna Ludu Śląskiego - oddajmy mu głos!

- Pozostając w waszej dyspozycji, z wyrazami najgłębszego szacunku
Plura Marek – Poseł ku Polskiymu Syjmowiwojtek k.
QUOTE(donjuanos @ 9/12/2013, 14:25)


Jak bardzo pretorianie najjaśniejszej RP rozmijają się w wiedzy o Ślązakach, niech świadczą wydarzenia ostatnich dni.


Jestem Ślązakiem z dziada - pradziada, więc mam do Ciebie i do Twoich kompanów prośbę, abyście nie pouczali mnie o tym, co myślą Ślązacy i jaka jest moja wiedza na mój temat...

Nie życzę sobie, żeby jacyś ślązakowcy wypowiadali się w moim - Ślązaka - imieniu. Nie życzę sobie, aby ktokolwiek insynuował mi, że jako Ślązak nie jestem członkiem polskiej wspólnoty narodowej, ale jakowejś innej. Jestem Ślązakiem i jestem równocześnie Polakiem. Takich jak ja jest na Górnym Śląsku przytłaczająca większość i żadna mniejszość nie będzie się w naszym imieniu wypowiadać.
konto_usuniete_28.02.16
QUOTE(wojtek k. @ 9/12/2013, 14:43)
QUOTE(donjuanos @ 9/12/2013, 14:25)


Jak bardzo pretorianie najjaśniejszej RP rozmijają się w wiedzy o Ślązakach, niech świadczą wydarzenia ostatnich dni.


Jestem Ślązakiem z dziada - pradziada, więc mam do Ciebie i do Twoich kompanów prośbę, abyście nie pouczali mnie o tym, co myślą Ślązacy i jaka jest moja wiedza na mój temat...

Nie życzę sobie, żeby jacyś ślązakowcy wypowiadali się w moim - Ślązaka - imieniu. Nie życzę sobie, aby ktokolwiek insynuował mi, że jako Ślązak nie jestem członkiem polskiej wspólnoty narodowej, ale jakowejś innej. Jestem Ślązakiem i jestem równocześnie Polakiem. Takich jak ja jest na Górnym Śląsku przytłaczająca większość i żadna mniejszość nie będzie się w naszym imieniu wypowiadać.
*


Podpisuje się pod powyższym , co prawda jeden Dziadek z Altreichu ( Głogówek ) i jedna Babka z Kresów , ale raczta się od fanzolic od reprezentowania całego Ludu Śląskiego!
Kamaz73
QUOTE(donjuanos @ 9/12/2013, 15:39)
Niech nadejdzie wiosna Ludu Śląskiego!

Chorzów 2013-12-08

Czcigodni Przewodniczący
Organizacji Skupionych w Radzie Górnośląskiej

Rostómiyli!

Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci orzeczeniem Sądu Najwyższego w sprawie rejestracji Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej. Wszystkich nas też boleśnie niepokoi uzasadnienie tego orzeczenia, które jednoznacznie wskazuje, iż jest ono oparte o przesłanki polityczne. Ślązaków i ich stowarzyszenie potraktowano na równi z organizacjami faszystowskimi i komunistycznymi, uważając SONŚ za organizację nielegalną i szkodliwą dla państwa polskiego. Potraktowano nas tak, jak to czyniła bezpieka na zlecenie sowieckie – w orzeczeniu Sądu Najwyższego brakuje tylko zsyłki do łagrów i powtórki z tragedii górnośląskiej, gdy śmiertelnie dręczono dziesiątki tysięcy Górnoślązaków za ich śląską narodowość, która zdaniem Sądu przecież nie istnieje.

Nie o taką Polskę walczyli śląscy powstańcy, w tym i moi bliscy. I nie takiej Polski chcą dziś polscy obywatele. Choć Sąd Najwyższy wydaje orzeczenia w imieniu Rzeczpospolitej, to ja, jako Poseł na Sejm RP w imieniu tej samej Polski, którą z mocy demokratycznego mandatu reprezentuję, z takim orzeczeniem się nie zgadzam. Mój sprzeciw budzi w szczególności fakt, iż Sąd odebrał nam Ślązakom – obywatelom polskim podstawowe prawa obywatelskie jakimi są prawo do autonomicznego kreowania własnej tożsamości oraz prawo do swobody zrzeszania się. Otóż staliśmy się we własnym kraju obywatelami drugiej kategorii… Temu należy się zdecydowanie przeciwstawić, broniąc zarówno swej godności, jak i godności państwa polskiego! Nie wiem jakiej racji stanu broni tu Sąd Najwyższy, ja jednak zachęcam wszystkich do obrony polskiej racji stanu jaką jest demokracja i prawa obywatelskie oraz do obrony integralności Rzeczpospolitej, którą przed rozpadem i wyludnieniem broni najlepiej polityka wielokulturowości i samorządności. Wbrew Sądowi Najwyższemu chcę Polski, w której każdy będzie czuł się u siebie poprzez szacunek państwa dla jego tożsamości. Chcę Polski, w której każdy obywatel tego kraju będzie chciał żyć, w tym również każdy z blisko miliona żyjących tu Ślązaków. Chcę Polski, której nie będziemy wstydzili się przed Europą.

Wbrew paranoicznym wizjom zawartym w orzeczeniu Sądu Najwyższego jestem przekonany, że Polska jest taka jakiej pragnę i że Polacy w pełni akceptują naszą tożsamość, jako etnicznie odrębną, a zarazem postrzegają nas jako część narodu polskiego, czyli część wspólnoty obywatelskiej. Nie mniej jednak z bólem muszę oświadczyć, że tej postawy wobec Ślązaków i naszej kultury nie odzwierciedlają postawy elit polskiej władzy. Dowodem tego jest nie tylko przytaczane tu orzeczenie Sądu. Muszę tu bowiem przyznać, że Sejm Rzeczpospolitej w Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych zaprzepaścił już po raz drugi ideę objęcia śląskiej mowy statusem języka regionalnego i nie widzę już szans dla tego projektu. Zapewniam jednak, że nadal będę prowadził wszelkie możliwe działania dla wsparcia naszej śląskiej mowy, kultury i tożsamości, a wraz ze Stowarzyszeniem Osób Narodowości Śląskiej, którego jestem członkiem, walczył będę o poszanowanie godności i praw obywatelskich Ślązaków, tak przed instytucjami polskimi, jak i europejskimi. Będzie to jednak proces żmudny, niepewny i wieloletni.

Dlatego wzywam Was i serdecznie zachęcam: połóżmy kres hańbiącym nas i Polskę dywagacjom na temat tożsamości Ślązaków; podejmijmy wysiłek organizacyjny tworząc obywatelski projekt ustawy chroniącej nasze prawa i godność statusem mniejszości etnicznej. Zbierzmy sto tysięcy podpisów – niech nadejdzie wiosna Ludu Śląskiego - oddajmy mu głos!

- Pozostając w waszej dyspozycji, z wyrazami najgłębszego szacunku
Plura Marek – Poseł ku Polskiymu Syjmowi
*


Nie jestem Ślązakiem ale sądząc po tym apelu to pisał go jakiś demagog i politruk a nie człowiek mający poukładane pod kopułą bo to zero merytoryki a masa kalumni i bezpodstawnych emocjonalnych wypowiedzi. Gość skoro jest posłem na którego płacę podatki mógłby się chociaż nieco postarać by odnieść się do argumentów a nie wylewać gorzkie żale iż uczestniczy i wspiera ruch który jest bezsensownym pomysłem bez żadnego odniesienia do otaczającej rzeczywistości co nawet bezstronny sąd musiał przyznać.
Napoleon7
Ja jestem Ślązakiem. To znaczy mieszkańcem Śląska i przynajmniej od strony matki Ślązakiem rodowitym. Mój dziadek urodził się w Bobrku (dziś Bytom), babcia w Orzegowie (dziś Ruda Śląska). Mama urodziła się w Orzegowie, ja też (ale już w Rudzie Śląskiej). Miałem w rodzinie Niemców, ale o jakiejś "narodowości śląskiej" nie słyszałem NIC. I trudno się temu dziwić, bo jej NIE MA. Śląska godka to zwykła gwara - takich samych zwrotów gwarowych używa się na Śląsku jak i w Małopolsce czy Poznańskim (np. słowo "godać/gadać").
Z tego co się orientuję, to cała sprawa z tzw. "narodowością śląską" zaczęła się po zmianach w prawie wyborczym wprowadzających próg wyborczy - jak wiadomo, mniejszości progu nie mają. I tu leży "pies pogrzebany". Oczywiście jest paru "pożytecznych idiotów" (z punktu widzenia RAŚ), ale na to nic nie można poradzić. Najwięcej głosów owej "mniejszości" napędził przed spisem J. Kaczyński bajdurząc o "ukrytej opcji niemieckiej". Coś takiego może wnerwić - i wielu wnerwiło, więc podali "narodowość śląską" obok polskiej. Stąd w dużym stopniu taki wynik.
Ja nie zauważyłem u siebie jakichkolwiek zwolenników RAŚ. Niedaleko - bywają. Ale w dużym stopniu są to reakcje koniunkturalne (bardzo różne). Jest mniejszość niemiecka (zresztą coraz mniejsza) ale "mniejszości śląskiej" nikt poważnie raczej nie traktuje. Jeżeli już, to na zasadzie przekory, koniunkturalnie lub "dla jaj". Dla mnie jest to temat bez sensu. Im mniej się będzie o nim mówić - tym lepiej. RAŚ celowo prowokuje by temat się pojawiał (gdy byli w koalicji w PO w sejmiku trochę spasowali, teraz znowu zaczynają), ale najlepszy sposób na nich to ich po prostu ignorować. Sami prędzej czy później "zgasną". Bo cała rzecz jest sztuczna.
Tromp
Witam!
A ślązakowskie bydlaki jadą coraz weselej ^^
konto_usuniete_28.02.16
QUOTE(Tromp @ 19/12/2013, 14:43)
Witam!
A ślązakowskie bydlaki jadą coraz weselej ^^
*


To jeszcze nic , co myśli i pisze o Polsce bydle , które RAS kreował na senatora RP ?
http://leonarda.salon24.pl/555869,o-bekart...ch-antypolskich
Nie ma na to paragrafu ?
Ossee
A niech se działają.
Wyrok SN zaakceptować muszą - no bo co?
Strasburg też go - IMHO - na korzyść Gorzelika i bardziej radykalnych nie zrewiduje bo to by było otwieranie Puszki Pandory.
Jako Ślązak jestem zadowolony - i albo RAŚ się dostosuje albo zradykalizuje i przepadnie.
Piegziu
Jako Dolnoślązak protestuję w zgoła innej kwestii.
Dlaczego ludzie z Górnego zawłaszczają sobie nazwę "Śląsk"?
Dlaczego mamy województwo śląskie, a nie górnośląskie?

poldas372
Wiesz co Michał?
Może to wynika z tej przyczyny, że na Górnym przeważa ludność rdzenna, a na dolnym dominuje ludność napływowa. Zatem do czynienia mamy jedynie z nazwą geograficzną, której nie legitymizuje tamtejsze społeczeństwo.
konto_usuniete_28.02.16
QUOTE(Piegziu @ 19/12/2013, 15:53)
Jako Dolnoślązak protestuję w zgoła innej kwestii.
Dlaczego ludzie z Górnego zawłaszczają sobie nazwę "Śląsk"?
Dlaczego mamy województwo śląskie, a nie górnośląskie?
*


Echhhh..... dyc to tak proste , Ślązacy to polska ludność miejscowa rdzenni mieszkańcy tej jednej z najstarszych polskich dzielnic , Dolnoślązacy to tez ludność miejscowa , ale jedynie z pięćdziesięcioletnim rodowodem , ich przodkowie wywodzą się z innych dzielnic .
Nie zabraniam im jednak miana Ślązaków czy Dolnoślązaków , sam mam przymieszkę 1/4 dobrej kresowej krwi .
QUOTE
Dlaczego mamy województwo śląskie, a nie górnośląskie? 

Warto by górnośląskie stworzyć kosztem opolskiego , ale RP nad wyraz szanuje mniejszosci narodowe i jedynie z powodu Niemców , opolskie na mapie administracyjnej zaistniało .
karolz77
QUOTE(Tromp @ 19/12/2013, 14:43)
Witam!
A ślązakowskie bydlaki jadą coraz weselej ^^
*Jeśli to żart to kiepski. Jeśli nie to proponuje dwa wyjścia: albo autorów tego listu natychmiast rozstrzelać albo do psychuszki na wieki wieków amen. Jak myślicie co będzie bardziej ekonomiczne?

PS. Jak oni mogą sobie robić jaja to ja też! wink.gif
Tromp
QUOTE(karolz77 @ 19/12/2013, 17:26)
Jeśli to żart to kiepski. Jeśli nie to proponuje dwa wyjścia: albo autorów tego listu natychmiast rozstrzelać albo do psychuszki na wieki wieków amen. Jak myślicie co będzie bardziej ekonomiczne?
*


Lubliniec. Z Antonim, Jarosławem i Stefanem, tudzież Robertem.
Kamaz73
Hmmm... nie przesadzajmy. A skąd mają kasę na działalność? Czy mają jakieś dotacje?
Domen
Apropos Ślązaków - ostatnio oglądałem program TV, w którym Szczepan Twardoch (deklarujący się w spisie z 2011 jako Ślązak i tylko Ślązak, a nie Polak-Ślązak) wyśmiewał się z ludzi deklarujących narodowość czy też identyfikację etniczną wielkopolską (w spisie z 2011 roku było nas 1515 osób, w tym 1109 Polaków-Wielkopolan) sad.gif. Czy to nie hipokryzja? sad.gif Dlaczego lud o bogatej historii i kulturze, który przecież założył to państwo, asymilując owe dzikie plemiona z Mazowsza i ze Śląska, nie ma prawa do własnej tożsamości, podczas gdy mają takie prawo Ślązacy - których tożsamość tak naprawdę opiera się (może to zaboleć niektórych Ślązaków, ale taka jest moim zdaniem prawda) na byciu germanizowanym i wynaradawianym z polskości, czyli na niszczeniu tożsamości, a nie na jej budowaniu? Może nam, Wielkopolanom, też nie podobają się rządy Mazowszan? cool.gif Jeśli nieudolne rządy Mazowszan z Warszaffki to wg. Ślązaków wystarczający powód do deklarowania odrębnej narodowości i odcinania się od Polski, to nam, Wielkopolanom, też wolno. Zwłaszcza, że przecież jacy z tych Mazowszan Polacy - nawet Śląsk był przez nas, prawdziwych Polaków, lepiej zasymilowany niż ta mazowiecka dzicz... biggrin.gif

Pamiętam, że istniał na tym forum temat "Niepodległy Śląsk". Polska też była niegdyś niepodległa od Mazowsza i od terroru z Warszawy... sleep.gif

Obecnie jednak mieszkamy nie w Polsce, tylko w Mazowszu. Odkąd stolicę przeniesiono do Warszawy, w państwie dzieje się źle... sleep.gif

Gdzie był największy odsetek drobnej szlachty, skorumpowanej klienteli magnackiej? W Wielkopolsce? Nie. W Małopolsce? Nie. Na Mazowszu? Tak!

Nawiązując do hasła ludzi pokroju J. Gorzelika i P. Langera - Polska dla Polaków, Wiślan i Ślężan! Won Mazowszanie!

PS:

Niekoniecznie należy traktować mój powyższy post całkowicie serio (zwłaszcza Mazowszanie i Ślązacy nie powinni wink.gif, z wyjątkiem RASistów).

===============================================

Notabene, Niemcy co najmniej do połowy XIX wieku nie wiedzieli nic o istnieniu "Ślązaków" - pisałem o tym tutaj (post #54, strona 4):

http://www.historycy.org/index.php?showtop...dpost&p=1310677

konto_usuniete_28.02.16
QUOTE
Dlaczego lud o bogatej historii i kulturze, który przecież założył to państwo, asymilując owe dzikie plemiona z Mazowsza i ze Śląska,
confused1.gif confused1.gif confused1.gif
Gdy u nas na Śląsku istniały Autobahny , a lud nasz pracowity i godzien wszelkiego podziwu wznosił piramidy pod Bytomiem i budował katowicki Spodek , to wy w Poznańskiem jeszcze z łukami i maczugami po lasach ganialiście , a żyli sprośnie w jaskiniach wink.gif ( tako rzecze kronika wielkiego Koszałka Opałka , źródło historyczne i niepodważalne )
rolleyes.gif
A terozki poważnie , o "narodowości " Śląskiej słyszałem i o mazowieckiej ( confused1.gif ) , to jeszcze są osoby narodowości wielkopolskiej ????
Konto Usuniete 12
Autor listu (?), który znajduje się na poprzedniej stronie tzn. Marek Plura (PO) dostał się do europarlamentu. Wprawdzie z najsłabszym wynikiem w Polsce, ale jednak.

Pozdrawiam Ślązaków!

Oczywiście nie tych od Gorzelika i Plury wink.gifDomen
QUOTE
a lud nasz pracowity i godzien wszelkiego podziwu wznosił piramidy pod Bytomiem i budował katowicki Spodek


Katowicki Spodek budowaliście jeszcze na Hanyspleksie 3521: wink.gif

http://www.youtube.com/watch?v=F7qRWKAgcmI
konto_usuniete_28.02.16
QUOTE(Domen @ 12/06/2014, 12:20)
QUOTE
a lud nasz pracowity i godzien wszelkiego podziwu wznosił piramidy pod Bytomiem i budował katowicki Spodek


Katowicki Spodek budowaliście jeszcze na Hanyspleksie 3521: wink.gif

http://www.youtube.com/watch?v=F7qRWKAgcmI
*


Plotki co do tego ze jestesmy z kosmosu , są bardzo wątpliwe Wielka Kronika Koszałka Opałka ( odkryta przez Gorzelika a Jerczyńskiego w piramidach staroslunskich pod Bytomiem )- jako źródło historyczne , wiarygodne , a niepodlegające dyskusji ( tu należy zawrzec gembe )nic o tym nie wspomina .
PotężnaSłowiańszczyzna
Śmieszne to jest ZLNŚ poczynając już od swojej samozwańczej nazwy kończąc na chcącym zniszczyć Polskę stanie świadomości. Jak można dialekt śląski przypisać do odrębnego języka i jak można Ślązaków uznawać w ogóle za mniejszość narodową ? To jest skandaliczne zachowanie mające na celu i tak już ciężko niszczoną Polskę poczynając od systemu, elit, kleru, aż do nieświadomych Polaków, jeszcze DOBIJAĆ !!!
Powtarzam po raz wtóry nie ma czegoś takiego jak naród śląski !!! i język śląski !!! mamy za to dialekt z licznymi gwarami śląskimi dokładnie tak jak Kaszubi na Pomorzu czy Mazowszanie na Mazowszu jeden z cementujących Polskę elementów plemiennych !!!
Gdyby rząd miał jaja i był odpowiedzialny za Polskę zdelegalizował by ten związek a wszelkie wypady w stronę autonomii odrębności miażdżył !!! ale nasz rząd jest tylko fasadowy skorumpowany i uzależniony od zachodu !!!

Na koniec nie ma i nie było czegoś takiego jak NARÓD ŚLĄSKI !!! oraz JĘZYK ŚLĄSKI !!!
Autonomia w Polsce zniszczy nasze państwo od środka !!!
konto_usuniete_28.02.16
QUOTE
Autonomia w Polsce zniszczy nasze państwo od środka !!!

II RP służyła całkiem dobrze , skarb śląski pomógł w reformie ekonomicznej i stworzeniu naszej narodowej waluty , Harcerze , policjanci , ochotnicy w BON , byli powstańcy walczyli na Górnym Śląsku , jeszcze po wycofaniu się polskiego wojska .
QUOTE
To jest skandaliczne zachowanie mające na celu i tak już ciężko niszczoną Polskę poczynając od systemu, elit, kleru, aż do nieświadomych Polaków, jeszcze DOBIJAĆ !!!

No tak elity , kler i Polacy ( nieświadomi ) to już wiem kto ukochany kraj niszczy ( dobija ) , a stawiałem na Żydów , cyklistów i pedałów , od dziś pisać będę Polacy ręce precz od Polski wink.gif
PotężnaSłowiańszczyzna
O ile wiem to II RP cofnęła tą autonomię, widzę że brak ci wyobraźni Lancaster, pomyśl logicznie, najpierw byli by Ślązacy później Kaszubi później jeszcze Małopolanie i okazało by się że cała Polska składała by się z autonomii, co dalej za tym idzie uważam że była by jeszcze słabszym państwem niż teraz jest, na taki rząd autonomiczny łatwo można by z zewnątrz wpływać, w przyszłości mogło by dojść nawet do secesji !!! Polska to nie Niemcy nie jesteśmy tak jak oni zdyscyplinowani i przywiązani do swojej Ojczyzny rozumiesz co mam na myśli ?
Realchief
Bez przesady. USA czy Niemcy są słabym państwem? A przecież to państwa federacyjne z silną niezależnością członów.

Inna sprawa, że u nas są silne samorządy lokalne i nie ma podstaw by zmieniać ustrój na federacyjny. To miało sens po PWS.
konto_usuniete_28.02.16
QUOTE
brak ci wyobraźni Lancaster, pomyśl logicznie, najpierw byli by Ślązacy później Kaszubi później jeszcze Małopolanie i okazało by się że cała Polska składała by się z autonomii, co dalej za tym idzie uważam że była by jeszcze słabszym państwem niż teraz jest, na taki rząd autonomiczny łatwo można by z zewnątrz wpływać, w przyszłości mogło by dojść nawet do secesji !!

Kurpie chłopino , Kurpie , nie zapominajmy o Kurpiach co secesje wśród puszczańskich ostojów knują , Kurpie powiadam groźniejsi od Ślązaków .
QUOTE
O ile wiem to II RP cofnęła tą autonomię

Ty coś wiesz ??? Statut Organiczny Województwa Śląskiego bezprawnie zlikwidowała PKWN rolleyes.gif ( scislej KRN - dnia z 6 maja 1945 ) jesteś analfabetom historycznym w tej kwestii smile.gif
QUOTE
Polska to nie Niemcy nie jesteśmy tak jak oni zdyscyplinowani i przywiązani do swojej Ojczyzny rozumiesz co mam na myśli ?

No jasne ty po prostu nie lubisz Polaków , imponują ci chłopino Niemcy , nie dzisiejsze ( federalne i demokratyczne ) te w wydaniu :
ein Volk, ein Reich, ein Führer
Lehrabia
QUOTE
O ile wiem to II RP cofnęła tą autonomię, widzę że brak ci wyobraźni Lancaster, pomyśl logicznie, najpierw byli by Ślązacy później Kaszubi później jeszcze Małopolanie i okazało by się że cała Polska składała by się z autonomii

Za mocno się rozkręcasz. wink.gif

QUOTE
co dalej za tym idzie uważam że była by jeszcze słabszym państwem niż teraz jest, na taki rząd autonomiczny łatwo można by z zewnątrz wpływać

Załóżmy, że Polska składa się cała z autonomii - czyli jest kilka(naście) rządów. I powiedz - łatwiej wpływać na kilkanaście rządów, czy na jeden centralny?

QUOTE
w przyszłości mogło by dojść nawet do secesji !!!

I bez autonomii by mogło.

QUOTE
Polska to nie Niemcy nie jesteśmy tak jak oni zdyscyplinowani i przywiązani do swojej Ojczyzny rozumiesz co mam na myśli ?

Ja nie rozumiem.
Domen
Moim zdaniem jeśli już, to SN mógłby co najwyżej uznać istnienie narodowości opolskiej, ale na pewno nie śląskiej...

Pozwoliłem sobie dodać akapit na ten temat do artykułu o RAŚ na wikipedii i ową edycję, ku mej uciesze, zatwierdziła moderacja: smile.gif

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_Autonomi..._czy_opolska.3F

user posted image

Nie ma dowodów na istnienie historycznej narodowości śląskiej na Górnym Śląsku.

Propaganda RAŚ przypomina tutaj jakieś dyrdymały "ministerstwa zmyślonej historii FYROMacedonii" o Alexandru Macedonskim. rolleyes.gif

RAŚ to po prostu podłe dziady... pardon, Dziadoszanie. rolleyes.gif
konto_usuniete_28.02.16
QUOTE
RAŚ to po prostu podłe dziady... pardon, Dziadoszanie.

Z Dziadoszanami mało mają wspólnego, to raczej popłuczyny tych, co za mało mieli papierów, by do Reichu pojechać, a czują się lepsi od reszty Polaków. Ot taka mentalność mulata nadzorcy niewolników, biały nie był, bo krwi i rasy ukryć nie mógł, to się wywyższał nad swoich , lepiej panu służąc, i bat nosząc, a pogardzały nim obie strony.
RAS to nie są Ślązacy, to jacyś szlonzakowcy , ni pies ni wydra, mieszance, a szumowina.
Domen
^ Racja i pełna zgoda Lancasterze!

Ale nawet Dziadoszanie byli liczniejszym/znaczniejszym plemieniem od Ślężan (Dziadoszanie: 20 civitates; Opolanie - 20 civitates; Ślężanie - 15 civitates; wg. Geografa Bawarskiego). smile.gif Przyjęła się nazwa Śląsk a nie Dziadoszania tylko dlatego, że to na ziemi Ślężan powstał Wrocław i to tam - a nie w Głogowie - powstało biskupstwo w roku 1000. smile.gif

Co do pana Gorzelika to z tego co słyszałem, ród swój wywodzi z Podkarpacia lub z Galicji. Może dlatego nacjonalizm w banderowskim stylu przenosi na Śląsk.
kalev
No cóż, brawa dla Sądu Najwyższego! Nie ma czegoś takiego jak narodowość śląska.
To jest wersja bez grafik. Aby przejść do pełnej wersji forum kliknij tutaj.
Invision Power Board © 2001-2019 Invision Power Services, Inc.
Copyright © 2003 - 2005 Historycy.org
Kontakt: historycy@historycy.org