Pomoc - Szukaj - Lista Użytkowników - Kalendarz
Pełna wersja: Historia Polski - alternatywna
historycy.org > Historia Polski > Historia Polski ogólnie > Historia Polski - alternatywna
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 1. Przyklejony: Regulamin działu Historia Alternatywna (0 odpowiedzi)
 2. 1666: królewska victoria pod Mątwami (12895 odpowiedzi)
 3. Zygmunt Trzeci nie ma dzieci (44 odpowiedzi)
 4. Władysław IV i Maria Eleonora (5 odpowiedzi)
 5. Stanisław August umiera w 1793 r. (25 odpowiedzi)
 6. Drugie Konklawe A.d. 1978 (10 odpowiedzi)
 7. 1990: Stan Tymiński prezydentem RP (10 odpowiedzi)
 8. Inny Franciszek Józef I (0 odpowiedzi)
 9. Kampania roku 1832 (80 odpowiedzi)
 10. Optymalne granice Polski po DWS (636 odpowiedzi)
 11. Kresy Wschodnie nadal w Polsce + ziemie odzyskane (101 odpowiedzi)
 12. Gdyby jednak Jagiełło zdobył Malbork? (517 odpowiedzi)
 13. 1438: śmierć Albrechta Ii (3 odpowiedzi)
 14. Klęska Polaków pod Beresteczkiem (37 odpowiedzi)
 15. Grotniki zwycięskie dla Spytka (35 odpowiedzi)
 16. Najlepsze granice zaborów (268 odpowiedzi)
 17. Barbara Zapolya rodzi Zygmuntowi syna (89 odpowiedzi)
 18. Nie ma "Potopu" - aspekt demograficzny (46 odpowiedzi)
 19. Kazimierz Wielki płata Ludwikowi " psikusa" (53 odpowiedzi)
 20. Bitwa Pod Stegeborgiem (0 odpowiedzi)
 21. Alternatywne mapy (22 odpowiedzi)
 22. Idealny Traktat Wersalski (240 odpowiedzi)
 23. Polska nie dostaje zagłębia przemysłowego (22 odpowiedzi)
 24. Woj. Północnomałopolskie/staropolskie (2 odpowiedzi)
 25. Wileńszczyzna polskim Naddniestrzem (44 odpowiedzi)
 26. Zygmunt August umiera w 1562 (1 odpowiedzi)
 27. Traktat Wersalski (13 odpowiedzi)
 28. Jeremi I Wiśniowiecki (140 odpowiedzi)
 29. Książę Zbigniew I (1 odpowiedzi)
 30. Autonomia dla mniejszości narodowych w II RP (15 odpowiedzi)
 31. Kozacy na Tobago (520 odpowiedzi)
 32. Polscy Hohenzollernowie (246 odpowiedzi)
 33. Jan Luksemburski (25 odpowiedzi)
 34. Władysław Pogrobowiec żyje dłużej (15 odpowiedzi)
 35. Narodowo - Socjalistyczna Prl (53 odpowiedzi)
 36. Gdyby efekty rozbiorow potrwały 100 lat dłużej (18 odpowiedzi)
 37. Litewska Wojna Domowa (0 odpowiedzi)
 38. Władysław IV Gospodarny (132 odpowiedzi)
 39. Kazimierz Sprawiedliwy jedynym synem .. (7 odpowiedzi)
 40. Grunwald inaczej: Wielki Mistrz w niewoli (32 odpowiedzi)
 41. Dalsze plany wymiany granic Polska-ZSRR (2 odpowiedzi)
 42. Zmiana stolicy Polski po II wojnie światowej (21 odpowiedzi)
 43. Kazimierz Odnowiciel Ginie W 1041 Roku (1 odpowiedzi)
 44. Czy Karol Gustaw utrzymalby Polske atakujac Rosje? (3 odpowiedzi)
 45. Kazimierz Wielki Ma Braci... (8 odpowiedzi)
 46. 1002: Merseburg/Henryk II ginie (254 odpowiedzi)
 47. Unia polsko-saska w XIX wieku (34 odpowiedzi)
 48. Neuburski syn Wazówny (27 odpowiedzi)
 49. Inne Decyzje Sasa (7 odpowiedzi)
 50. Polska Nie Wspiera Związku Pruskiego (1 odpowiedzi)
 51. Aleksander Karol Waza zamiast Jana Kazimierza (13 odpowiedzi)
 52. 1526: Albrecht Hohenzollern ginie (19 odpowiedzi)
 53. Panowie Bracia, geologia! (43 odpowiedzi)
 54. Najgorsze granice zaborów (26 odpowiedzi)
 55. Ernest Habsburg królem Polski (459 odpowiedzi)
 56. Jadwiga rodzi bez poblemów zdrowe dzieci (4705 odpowiedzi)
 57. Polska otrzymuje tylko część Ziem Odzyskanych (24 odpowiedzi)
 58. II RP wojuje z ZSRR w okresie 1920-30 r. (9 odpowiedzi)
 59. Powstanie Warszawskie Jeszcze Tragiczniejsze (5 odpowiedzi)
 60. Wcześniejsza śmierć Kiejstuta (6 odpowiedzi)
 61. Likwidacja Kościoła Unickiego W Xviii Wieku (14 odpowiedzi)
 62. Unia polsko-saksońska nie zaistniala (52 odpowiedzi)
 63. Polska nie odzyskuje Podola i Prawobrzeża (3 odpowiedzi)
 64. Granica na Nysie ... Kłodzkiej (1945) (22 odpowiedzi)
 65. Stalin umiera 16 Ix 1939 (7 odpowiedzi)
 66. 1795-1918: granice zaborów nie zmieniają się (85 odpowiedzi)
 67. Austria bierze udział w II rozbiorze (24 odpowiedzi)
 68. Bolesław Szczodry (699 odpowiedzi)
 69. Większa Kongresówka (192 odpowiedzi)
 70. Umiłowany Henri De Valois (22 odpowiedzi)
 71. Beresteczko jednak przegrane przez armię koronną (3 odpowiedzi)
 72. Katarzyna Wielka umiera w 1791 ... (30 odpowiedzi)
 73. Synowie Kazimierza Sprawiedliwego umierają w dziec (0 odpowiedzi)
 74. 22 Maja 1944... (1 odpowiedzi)
 75. Józef I Poniatowski (54 odpowiedzi)
 76. Polonizacja Kresów? (282 odpowiedzi)
 77. 1655: nie ma "potopu" (70 odpowiedzi)
 78. Przeniesiony: Józef I Poniatowski (-- odpowiedzi)
 79. 1648: Mikołaj Potocki nie popełnia błędu ... (105 odpowiedzi)
 80. 1646: rokosz. Plany Władysława IV odkryte (288 odpowiedzi)
 81. Rakuszanka ustępuje Jadwiga na Węgrzech (0 odpowiedzi)
 82. 1645: atak Turcji na RON (23 odpowiedzi)
 83. Wazowie kończą się na Władysławie Iv (6 odpowiedzi)
 84. Zygmunt Iv Piast (0 odpowiedzi)
 85. Rzeczpospolita Mórz Południowych (196 odpowiedzi)
 86. 1370: styczen - Ludwik Węgierski umiera (115 odpowiedzi)
 87. Dualistyczne państwo polsko – pruskie (792 odpowiedzi)
 88. Brak germanizacji w królestwie Prus (18 odpowiedzi)
 89. 1300: unia polsko-czeska na zawsze (48 odpowiedzi)
 90. Inny model społeczno-cywilizacyjny I RP (97 odpowiedzi)
 91. Rozwój społeczny RON bez rozbiorów (875 odpowiedzi)
 92. Kongresówka w granicach z 1794 r. (7 odpowiedzi)
 93. 1733: inny wynik elekcji (6 odpowiedzi)
 94. Bolesław Chrobry bezplodny (9 odpowiedzi)
 95. Mein Freund Mieszko Ii (5 odpowiedzi)
 96. Inna Polityka Ron W Okresie Wielkiej Smuty (8 odpowiedzi)
 97. Jan Fryderyk finalizuje umowę z Jagiellonami (13 odpowiedzi)
 98. Karol Sudermański ginie w dzieciństwie (30 odpowiedzi)
 99. 1918: Wettynowie na tronie polskim (23 odpowiedzi)
 100. Zygmunt Waza nie zostaje Zygmuntem III (27 odpowiedzi)
 101. August II Mocny - król zwycięzca (163 odpowiedzi)
 102. Alternatywna historia telewizji (19 odpowiedzi)
 103. Michaił I Romanow ginie na wieść o osaczeniu ... (47 odpowiedzi)
 104. 1261: Łokietek umiera bezpotomnie. (12 odpowiedzi)
 105. SLD wygrywa wybory w 1997 r. (23 odpowiedzi)
 106. Nie ma wymiany granic z 15.01.1951 (6 odpowiedzi)
 107. Sikorski nie ginie w 1943 roku (38 odpowiedzi)
 108. Linia Sikorskiego (332 odpowiedzi)
 109. Nowa Marchia (51 odpowiedzi)
 110. Joachim II zamiast Zygmunta Augusta (19 odpowiedzi)
 111. Jakub Sobieski, książe opolsko-raciborski (39 odpowiedzi)
 112. Mieszko I przyjmuje chrzest z Bizancjum (18 odpowiedzi)
 113. Polska Noc Długich Nocy (9 odpowiedzi)
 114. 1408: Jagiełło ma syna z Anną Cylejską (157 odpowiedzi)
 115. Katastrofa Połocka (16 odpowiedzi)
 116. 1649: pacyfikacja powstania Chmielnickiego (970 odpowiedzi)
 117. 1305: Ryksa Elżbieta rodzi syna (0 odpowiedzi)
 118. Naród kaszubski (75 odpowiedzi)
 119. 1555 r.: powstaje Polski Kościół Narodowy (84 odpowiedzi)
 120. Rok 1382 nieco inaczej... (19 odpowiedzi)
 121. Bezpłodna Sonka (68 odpowiedzi)
 122. Jan Olbracht królem Węgier (49 odpowiedzi)
 123. Królewski jedynak (27 odpowiedzi)
 124. 1454:Kazimierz Jagiellończyk umiera podczas wesela (13 odpowiedzi)
 125. Władysław IV carem rosyjskim (193 odpowiedzi)
 126. Karol I Stefan Habsburg (200 odpowiedzi)
 127. Litwa częścią PRLu (13 odpowiedzi)
 128. Unia polsko-litewsko-czesko-węgierska (229 odpowiedzi)
 129. Mazowsze pozostaje niezależne w 1047 (0 odpowiedzi)
 130. Władysław Jagiełło bezpłodny (162 odpowiedzi)
 131. Granica Po Odrze I Nysie (2 odpowiedzi)
 132. Nie jest dobrze z królem "dobrze" (0 odpowiedzi)
 133. Habsburgowie na tronie polskim od XIV wieku (0 odpowiedzi)
 134. Jan Ii Waza (6 odpowiedzi)
 135. Boniek nie dostaje żółtej kartki w meczu z ZSRR (2 odpowiedzi)
 136. Powstanie Styczniowe nie wybucha (20 odpowiedzi)
 137. Gryfici na tronie Polski (5 odpowiedzi)
 138. A gdyby nie było Polski ? (63 odpowiedzi)
 139. 1700: krótka kariera Augusta II Sasa (14 odpowiedzi)
 140. Wcześniejsze uwłaszczenie w Królestwie Polskim (3 odpowiedzi)
 141. Inny wynik sejmu elekcyjnego 1573 (2 odpowiedzi)
 142. Piastowie mazowieccy nie wymierają (13 odpowiedzi)
 143. Kamiński i Kurek nie giną w wypadku (2 odpowiedzi)
 144. 1515: sluby wiedeńskie korzystne dla RON (134 odpowiedzi)
 145. Zygmunt Stary bezdzietny (34 odpowiedzi)
 146. PRL upada w 1982 roku (24 odpowiedzi)
 147. Ferdynand i Jadwiga (18 odpowiedzi)
 148. Jagiellonowie wymierają pokolenie wczesniej (12 odpowiedzi)
 149. Syn Ludwika Jagiellończyka (7 odpowiedzi)
 150. Bolesław Chrobry (2300 odpowiedzi)
To jest wersja bez grafik. Aby przejść do pełnej wersji forum kliknij tutaj.
Invision Power Board © 2001-2019 Invision Power Services, Inc.
Copyright © 2003 - 2005 Historycy.org
Kontakt: historycy@historycy.org